Внимавай при избора на карта

Сметни реалните разходи!

Бързо или изгодно?

През последните години в България се създадоха многобройни фирми за бързи кредити. Някои от тях вече превеждат сумата на кредита по най-различни платежни карти. Голяма част от тези фирми залагат на ефектни рекламни кампании с акцент върху достъпността на кредитите и бързината при отпускането им. Разходите по кредитите остават на заден план.

За подценяване ли са тези разходи, обаче? С изменения в Закона за потребителските кредити законодателят ограничи размера на годишния процент на разходите по потребителските кредити до малко над 50%. Въпреки това, много кредитори заобиколиха тези ограничения с въвеждането на всевъзможни „изкуствени” такси, които формално не се включват в ГПР, но на практика се дължат от кредитополучателите. Ако се добавят тези такси, ще излезе, че реалният процент на разходите по подобни бързи кредити не се е променил съществено и продължава да е трицифрено число.

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) не издава кредитни карти нито за 5 минути, нито за 1 час. Кредитоспособността на всеки потенциален клиент се анализира с най-съвременни скоринг модели, разработени от водещи световни компании. Въпреки това, всеки пълнолетен български гражданин, който има нетен разполагаем доход над 300 лева месечно и няма просрочени кредити, може да получи кредитна карта от ТФС.

Лихвите по кредитните карти на ТФС винаги са били на нивото на лихвите по банковите кредитни карти. ТФС не начислява такси, с които се заобикалят законовите ограничения за размера на ГПР. Всички разходи по кредитните карти на ТФС са публикувани изчерпателно с еднакъв по големина шрифт в ценовата листа. В пълно съответствие със закона, ТФС предоставя на всеки потенциален клиент стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

При изчисляване на реалните разходи по кредитните карти на ТФС задължително трябва да имате предвид безлихвените периоди, търговските отстъпки и бонусите, защото те могат да намалят съществено Вашите разходи.

Бързо или трайно?

Голяма част от скъпите бързи кредити се отпускат за срок от няколко месеца. След ежемесечните усилия за покриване на огромните разходи по подобни кредити много бързо идва моментът, в който клиентът трябва отново да кандидатства, за да ползва необходимата му сума.

За кредитна карта от ТФС се кандидатства само веднъж. Ако бъдете одобрени, кредитът може да се ползва и погасява неограничен брой пъти в рамките на кредитния лимит по картата. Договорът за кредитна карта може да се подновява автоматично неограничен брой пъти без подаване на заявления. При необходимост кредитният лимит по картата може да бъде увеличаван.

Само сега или винаги?

Напоследък временните промоции по кредитните карти са много популярни. „Само сега карта без лихва за няколко месеца”. „Само сега карта без годишна такса”. Това са най-популярните послания на временните промоции. Безспорно, тези предложения са изгодни и атрактивни за клиентите, поради което и ТФС периодично лансира временни промоции за продуктите и услугите си.

При оценката на кредитните карти, обаче, е много важно да правим разлика между временните промоции и постоянно действащите програми, с които Вие можете трайно да намалите разходите си.

ТФС предлага две постоянно действащи програми за трайно намаляване на Вашите разходи – cash back и bonus.

Cash back Ви осигурява отстъпки до 30% при пазаруване в повече от 1000 търговски обекта в цяла България. С bonus можете да ползвате намаление на лихвите по кредитните карти с 5% или 10%.

Balance.transfer е още една програма на ТФС за намаляване на разходите на клиентите. Тази програма осигурява 6-месечен безлихвен кредит на всеки нов клиент.

Отстъпка или разход за евентуална отстъпка?

Когато някой Ви предложи карта за отстъпка, непременно трябва да обърнете внимание на 2 много важни въпроса:

В противен случай, Вие можете да платите скъпо само за едно обещание за отстъпки.

Годишните такси на ТФС са за използване на картите като платежен инструмент. Начисляването на подобни такси е обичайна практика и при банковите платежни карти. Клиентите на ТФС не плащат такси, за да ползват търговските отстъпки при пазаруване. Всички търговски отстъпки при плащане с картите на ТФС се предоставят на клиента от търговците на базата на ясни договори, сключени с ТФС. Изключения от този принцип няма. Някои от търговците предоставят отстъпки при плащане с trans.card вече близо 15 години.

Избирай внимателно – спести си излишните разходи!