Пазаруване
в интернет

виртуален номер

Висока сигурност

С националните карти можете да пазарувате в български сайтове за електронна търговия, означени със следните знаци.

           

С международните карти можете да пазарувате във всички интернет сайтове в България и чужбина, които приемат плащания с Mastercard, означени със следните знаци.

     

При плащане в български и някои чуждестранни интернет сайтове се извършва процедура по задълбочено установяване на идентичността на клиента (ЗУИК).

В някои сайтове, за да платите, е необходимо да въведете номера на картата, срока на нейната валидност и CVC2 код. CVC2 кодът е изписан с наклонен шрифт на гърба на Вашата карта.

Виртуален номер за плащане в интернет

Вие можете да защитите от измами Вашата кредитна карта trans.card Mastercard и дебитна карта trans.cash Debit Mastercard по следния начин. При плащане в интернет, вместо да въвеждате реалния номер на Вашата карта, можете да ползвате временен виртуален номер със срок и лимит за плащане, определени от Вас.

Препоръчваме Ви за всеки виртуален номер да определяте лимит, малко по-голям от сумата, която искате да платите в интернет. След всяко успешно плащане Вие можете да изтриете използвания виртуален номер.

При създаването на виртуалния номер не се прехвърлят и не се блокират суми от Вашата карта. При изтриване или изтичане на срока на виртуалния номер не е необходимо да прехвърляте обратно никакви суми към картата.

По всяко време Вие можете бързо и лесно да създавате и изтривате виртуални номера за плащане в интернет:

Пазарувай безопасно в интернет