Прехвърляй пари онлайн

от интернет профила или Transcard Mobile

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) предлага на своите клиенти възможност да прехвърлят пари онлайн от всяка карта, издадена от ТФС, по:

Прехвърлянето на пари се нарича кредитен превод. За да прехвърли парите, наредителят трябва да подаде онлайн съответното платежно нареждане.

Платежните нареждания могат да се подават чрез:

При нареждане на кредитен превод ТФС прилага процедура по задълбочено установяване на идентичността на клиента (ЗУИК).

При прехвърляне на пари между карти, издадени от ТФС, получателят може да ползва парите веднага.

Прехвърляй пари по-лесно чрез Transcard Mobile!