Прехвърляй пари онлайн

Това е money.transfer

 • между всички карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС)
 • от всички карти, издадени от ТФС, по банкови сметки в България
 • от всички карти, издадени от ТФС, към бюджета.
Прехвърляне на пари между карти, издадени от ТФС

Парите се прехвърлят онлайн, за секунди. Получателят ползва парите веднага.

За да прехвърляте пари от Ваша карта, издадена от ТФС, по друга карта, издадена от ТФС – Ваша или на друго лице, направете следното:

 1. Влезте във Вашия интернет профил, като въведете данните на картата, от която искате да прехвърлите парите.
 2. Изберете раздел „парични преводи” и опцията „от карта по карта”.
 3. Попълнете нареждането, като посочите номера на картата, по която желаете да прехвърлите парите, както и трите имена на получателя.
 4. Потвърдете операцията с е-ПИН кода на картата, от която прехвърляте парите.
 5. Въведете еднократния код за сигурност, който ще получите с безплатен SMS на предоставения от Вас мобилен телефон.
Превод на пари от карта по банкова сметка

За да преведете пари от Ваша карта, издадена от ТФС, по банкова сметка в България – Ваша или на друго лице, направете следното:

 1. Влезте във Вашия интернет профил, като въведете данните на картата, от която искате да прехвърлите парите.
 2. Изберете раздел „парични преводи” и опцията „по банкова сметка”.
 3. Попълнете нареждането и потвърдете операцията с е-ПИН кода на картата.
 4. Въведете еднократния код за сигурност, който ще получите с безплатен SMS на предоставения от Вас мобилен телефон.

Нареждането се подава онлайн. Получателят ползва парите след обработването на паричния превод от банките, обслужващи ТФС и получателя.

Превод на пари от карта към бюджета

За да наредите превод от Вашата карта, издадена от ТФС, към бюджетна организация (например: НАП, НОИ, МВР, общинска администрация и други), направете следното:

 1. Влезте във Вашия интернет профил, като въведете данните на картата, с която искате да платите.
 2. Изберете раздел „парични преводи” и опцията „към бюджета”.
 3. Попълнете нареждането и потвърдете операцията с е-ПИН кода на картата.
 4. Въведете еднократния код за сигурност, който ще получите с безплатен SMS на предоставения от Вас мобилен телефон.

Парите постъпват по банковата сметка на бюджетната организация след обработването на паричния превод от обслужващите банки.

Ползвай money.transfer чрез Transcard Mobile – по-лесно и по-удобно