Прехвърляй пари
онлайн

Това е money.transfer

 • между всички карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС)
 • от всички карти, издадени от ТФС, по банкови сметки в България.
Прехвърляне на пари между карти, издадени от ТФС

Парите се прехвърлят онлайн, за секунди. Получателят ползва парите веднага.

За да прехвърляте пари от Ваша карта, издадена от ТФС, по друга карта, издадена от ТФС – Ваша или на друго лице, направете следното:

 1. Влезте във Вашия интернет профил, като въведете данните на картата, от която искате да прехвърлите парите.
 2. Изберете раздел „money transfer” и опцията „от карта по карта”.
 3. Попълнете нареждането, като посочите номера на картата, по която желаете да прехвърлите парите, както и трите имена на получателя.
 4. Потвърдете операцията с е-ПИН кода на картата, от която прехвърляте парите.
 5. Въведете еднократния код за сигурност, който ще получите с безплатен SMS на предоставения от Вас мобилен телефон.
Прехвърляне на пари от карта по банкова сметка

Нареждането се подава онлайн. Получателят ползва парите след обработването на паричния превод от банките, обслужващи ТФС и получателя.

За да прехвърляте пари от Ваша карта, издадена от ТФС, по банкова сметка в България – Ваша или на друго лице, направете следното:

 1. Влезте във Вашия интернет профил, като въведете данните на картата, от която искате да прехвърлите парите.
 2. Изберете раздел „money transfer” и опцията „от карта по банкова сметка”.
 3. Попълнете нареждането и потвърдете операцията с е-ПИН кода на картата, от която прехвърляте парите.
 4. Въведете еднократния код за сигурност, който ще получите с безплатен SMS на предоставения от Вас мобилен телефон.

Ползвай money.transfer чрез Transcard Mobile
по-лесно и по-удобно