Преводи в левове

онлайн

по карта, банкова сметка или към бюджета

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) предлага на своите клиенти възможност да прехвърлят пари в левове онлайн от всяка карта, издадена от ТФС, по:

Прехвърлянето на пари се нарича кредитен превод. За да прехвърли парите, наредителят трябва да подаде онлайн съответното платежно нареждане.

Платежните нареждания могат да се подават чрез:

Преводи на пари за секунди чрез Blink

Клиентите на ТФС могат да нареждат и да получават незабавни преводи в левове чрез Blink – програма за незабавни плащания на Националната картова и платежна схема, която е част от БОРИКА АД.

Незабавни преводи могат да се извършват само между сметки в банки или други доставчици на платежни услуги, които участват в Blink.

Таксите за незабавен и обикновен превод в ТФС са еднакви.

При нареждане на кредитен превод ТФС прилага процедура по задълбочено установяване на идентичността на клиента (ЗУИК).

Прехвърляй пари по-лесно чрез Transcard Mobile!