Получавай пенсията си по карта
тегли пари от банкомат
без такси

получаване на пенсии и обезщетения по Транскарт

 

Заявете получаване на пенсията си по дебитна карта Транскарт. По този начин Вие:

Как да заявя получаване на пенсията си по дебитна карта Транскарт?

  1. Попълнете онлайн Заявление за издаване на дебитна карта Транскарт. До 3 работни дни ще получите телефонно обаждане от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) с подробни указания за начина на получаване на картата. Получаването на картата става в най-удобната за Вас пощенска станция или в офиса на ТФС.
  2. След като получите картата, попълнете Заявление за промяна на начина за получаване на пенсията.
  3. ТФС ще открие Ваша лична платежна сметка, свързана с Вашата дебитна карта. Обадете се на денонощните телефони на ТФС и заявете Удостоверение за открита платежна сметка. ТФС ще изготви удостоверението и ще Ви го достави безплатно на Вашия адрес. Ако желаете, можете да заявите удостоверението на e-mail: office@tfs.bg
  4. Подайте попълненото Заявление за промяна на начина за получаване на пенсията и приложеното към него Удостоверение за открита платежна сметка в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), което изплаща пенсията Ви.

Вие можете да подадете Заявление за промяна на начина за получаване на пенсията и в офиса на ТФС на адрес: гр. София, бул. Мадрид 17

Ползвайте кредит от 100 до 500 лева без лихва

Заявете получаването на Вашата пенсия по дебитна карта Транскарт.

В началото на всеки месец автоматично ще Ви се разрешава кредитен лимит по картата.

Кредитният лимит е равен на 70% от пенсията, получена по картата.

По кредитите не се начисляват лихви!

Transcard Debit
Заяви дебитна карта Transcard сега!

Получаване на болнични, помощи и обезщетения от НОИ

Вие можете да получавате по Вашата платежна карта, издадена от ТФС, и други видове обезщетения и помощи, например допълнителни пенсии, болнични, помощи за безработица и други. За целта е необходимо да заявите пред НОИ, Вашия работодател или друга институция данните за Вашата лична платежна сметка, открита от ТФС.

Тегли пенсията от банкомат без такси!