Партньори

в цяла България

Развита партньорска мрежа

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) работи с една от най-големите партньорски мрежи в България, която включва няколко хиляди обекта в цялата страна.

В партньорската мрежа на ТФС Вие можете да извършите следните дейности:

Български пощи ЕАД

Във всички градски пощенски станции на Български пощи ЕАД Вие можете да получите Вашата карта и ПИН кодове, като подпишете необходимите приемо-предавателни протоколи.

Офиси на EasyPay

Във всички офиси на EasyPay Вие можете да внасяте пари в брой по всяка карта, издадена от ТФС. Не е необходимо да носите картата. Достатъчно е да знаете ЕГН на картодържателя и последните 4 цифри от номера на картата.

Бензиностанции на Петрол АД

Във всички бензиностанции на Петрол АД Вие можете да внасяте и да теглите пари в брой с Вашата карта чрез ПОС терминалите на ТФС.

Клонове на Инвестбанк АД

Във всички клонове на Инвестбанк АД Вие можете да внасяте и да теглите пари в брой с Вашата карта чрез ПОС терминалите на ТФС.

Избери обект, удобен за теб!