Национални кредитни карти

Заяви сега

Transcard - първата българска кредитна карта

 • кредитен лимит – до 8 000 лева
 • плащане на стоки, услуги и битови сметки – без такси
 • безлихвен период при плащане с картата – до 45 дни
 • безлихвен период при теглене на пари в брой – до 45 дни
 • безлихвен период при превод на пари – до 45 дни
 • търговски отстъпки при пазаруване – до 30%
 • с логото на Национална картова и платежна схема Bcard

Ползвай кредит без лихви и без вноски за 6 месеца

Имаш кредити с високи лихви и вноски?

След активирането на кредитната карта Transcard нареди balance transfer:

Ще се отървеш от неизгодните кредити и ще ползваш

кредит без лихви и без вноски за 6 месеца!

Виж повече

Ползвай кредити многократно

Ползвай кредитния лимит по твоята кредитна карта Transcard за:

Погасявай усвоените кредити изцяло или частично по всяко време.

Ползвай нови кредити неограничен брой пъти в рамките на кредитния лимит.

Не забравяй да погасяваш минималните месечни вноски.

Ползвай безлихвени периоди многократно!

С националните кредитни карти Transcard ползваш безлихвен период до 45 дни:

 • при плащане с картата
 • при преводи на пари
 • при теглене на пари в брой

Ако до 15-то число на месеца погасиш изцяло задължението, посочено в последното месечно извлечение, ще ползваш нов безлихвен период до 45 дни.

Ползвай безлихвен период по Transcard неограничен брой пъти!

Минимални погасителни вноски

Задължителната месечна вноска по кредитните карти Transcard e много малка:

 • 1% от сумата на главницата
 • месечна лихва, ако не си в безлихвен период
 • начислените такси, ако си ползвал някоя платена услуга.

Пример

Ако ти имаш Transcard Classic и през текущия месец:

 • не си ползвал безлихвен период
 • с картата си плащал стоки и услуги
 • усвоил си общо 1000 лева от кредитния лимит

Задължителната месечна вноска ще ти бъде:

25 лева и 75 стотинки

Основни параметри

Национални кредитни карти

Transcard Classic

кредитен лимит

от 500
до 8000 лева

годишна такса

40 лева

такса за трансфер на баланси

2%+10 лева

плащане на стоки и услуги

без такси

годишен
лихвен процент

18.9%

Transcard Gold

кредитен лимит

от 3000
до 8000 левa

годишна такса

50 лева

такса за трансфер на баланси

2%+10 лева

плащане на стоки и услуги

без такси

годишен
лихвен процент

17.2%

Годишен процент на разходите – пример

 • вид на картата

  Transcard Classic

  Transcard Gold

 • годишен процент на разходите (ГПР)

  23.69%

  22.41%

 • кредитен лимит

  3000 лева

  3000 лева

 • общата сума, дължима от потребителя

  3 355.96 лева

  3 336.80 лева

 • месечна вноска

  276.33 лева

  273.90 лева

Изчисленията на годишния процент на разходите (ГПР) и общата сума, дължима от потребителя са направени при следните допускания:

 1. Максималният размер на кредита е 3 000 лева за националните карти и 10 000 лева за международните карти и е усвоен незабавно и изцяло.
 2. Кредитът е със срок 12 месеца и се погасява на 12 равни месечни вноски.
 3. Годишната такса за използване на платежната карта се плаща заедно с първата погасителна вноска по кредита.

Много повече

Пазарувай в България с българска карта