Национални кредитни карти

Заяви сега

Първата българска кредитна карта

 • кредитен лимит – до 8 000 лева
 • плащане на стоки, услуги и битови сметки – без такси
 • безлихвен период при плащане с картата – до 45 дни
 • безлихвен период при теглене на пари в брой – до 45 дни
 • търговски отстъпки при пазаруване – до 30%
 • с логото на Национална картова и платежна схема Bcard
 • След активирането на картата нареди
 • balance transfer

 • Ще се освободиш завинаги от скъпите кредити
 • Ще ползваш кредит без лихви и вноски за 6 месеца
 • Виж повече

Резюме

trans.card Classic
trans.card Gold

Кредитен лимит

от 500 лева
до 8 000 лева
от 3 000 лева
до 8 000 лева

Годишна такса

40 лева
50лева

Годишна лихва

18,9%
17,2%

Плащане на стоки, услуги и битови сметки

без
такси
без
такси
 • Кредитен лимит

  Годишна такса

  Годишна лихва

  Плащане на стоки, услуги и битови сметки

 • trans.card Classic
  от 500 лева
  до 8 000 лева
  40 лева
  18,9%
  без
  такси
 • trans.card Gold
  от 3 000 лева
  до 8 000 лева
  50лева
  17,2%
  без
  такси

Реален безлихвен период

Безлихвеният период се ползва винаги когато до 15-то число на месеца погасиш цялото задължение по картата, натрупано към края на предходния месец.

За разлика от други кредитни карти, безлихвеният период по националните кредитни карти trans.card се ползва не само при плащане с картата, но и при теглене на пари в брой.

Безлихвеният период по trans.card не е рекламен трик. При повечето кредитни карти ако не погасиш цялото задължение на посочената дата, платените с картата суми започват да се олихвяват от датата на плащането. По този начин клиентът на практика губи обявения безлихвен период. Не е така при trans.card. Дори да не погасиш цялото си задължение до 15-то число на месеца, лихвата започва да се начислява от 16-то число на същия месец, а не от датата на плащането с картата. При този начин на олихвяване безлихвеният период не се губи от клиента. Реалният безлихвен период е голямо предимство на кредитните карти trans.card.

Ползваш кредит неограничен брой пъти

Кредитната карта trans.card се различава съществено от потребителските кредити с еднократно усвояване на цялата сума.

При trans.card имаш разрешен кредитен лимит. В рамките на този лимит ти можеш да ползваш и погасяваш произволни суми неограничен брой пъти – когато пожелаеш. Договорът за кредитната карта също може да се подновява неограничен брой пъти – автоматично, без подаване на нови заявления. По trans.card нямаш погасителен план. След всяко пълно погасяване на дължимата сума имаш нов безлихвен период.

Ако си усвоил кредит с trans.card, единственото ти задължение е да погасяваш минималната месечна погасителна вноска, която включва:

Пример

Да предположим, че през този месец не си в безлихвен период. Не си ползвал допълнителни платени услуги, а само си пазарувал с кредитна карта trans.card Classic. Към края на месеца си натрупал дълг (главница) по картата в размер на 1000 лева.

В този случай до 15-то число на следващия месец трябва да погасиш минимум 10 лева от главницата плюс месечната лихва. Лихвата се начислява само върху реално ползваната главница. Така, ако през целия месец главницата ти е била точно 1000 лева, месечната ти лихва ще бъде 15.75 лева, но ако тази главница е усвоявана на части през месеца, месечната лихва може да бъде много по-малка.

Лихвите по trans.card са на нивата на банковите карти и са в пъти по-ниски от лихвите по някои бързи кредити.

Годишен процент на разходите (ГПР) и обща сума, дължима от потребителя (ОСДП)

Изчисленията са направени при следните допускания:

 1. Максималният размер на кредита е 3 000 лева и е усвоен незабавно и изцяло.
 2. Кредитът е със срок 12 месеца и се погасява на 12 равни месечни вноски (МВ).
 3. Годишната такса за използване на платежната карта се плаща заедно с първата погасителна вноска по кредита.

Много повече

Допълнителни услуги по кредитни карти cash-back transcard-mobile bonus trans@home money-transfer global-transfer

Платежна сметка с IBAN

Всички притежатели на карти, издадени от ТФС, имат уникален IBAN. IBAN замества стария идентификационен номер на Вашата платежна сметка, за да Ви улесни при нареждане и получаване на преводи от и по сметката.

 

Вземи международна карта само за 7 лева годишно

transpay Mastercard

В заявлението за национална карта trans.card заяви и международна карта trans.pay Mastercard с годишна такса само 7 лева.

Преди всяко плащане в интернет прехвърляй пари от trans.card по trans.pay Mastercard. Прехвърлянето става онлайн, за секунди, а плащането в интернет по този начин е с висока степен на сигурност.

Освен в интернет, с trans.pay Mastercard можеш да плащаш и в 40 милиона търговски обекта в целия свят.

Пазарувай в България с българска карта