Препоръчай Транскарт
и спечели!

Печелиш ти, печели и препоръчаният от тебе клиент!

Ново!

Можеш да печелиш по 50 лева за всеки
препоръчан от тебе клиент!

За да печелиш, трябва да имаш активна кредитна или дебитна карта, издадена от Транскарт.

Към всяка твоя карта, издадена от Транскарт, е открита платежна сметка с IBAN номер.

Съобщи твоя IBAN на препоръчания от тебе клиент, за да знаем, че именно ти си го препоръчал.

Как да спечеля 50 лева за кредитна карта, издадена на мой познат?

  1. Твоят познат трябва да подаде заявление за издаване на кредитна карта Transcard, в което да въведе твоя IBAN.
  2. Ако му бъде издадена кредитна карта, твоят познат трябва да плати първата годишна такса за ползване на картата.

Ако са изпълнени тези условия, ти ще получиш награда 50 лева, а твоят познат ще получи 50% намаление на годишната такса за ползване на кредитната карта.

Печелиш ти, печели и твоят познат!

Как да спечеля 50 лева за дебитна карта, издадена на мой познат пенсионер?

  1. Твоят познат пенсионер трябва да подаде заявление за издаване на дебитна карта Transcard с овърдрафт или на дебитна карта trans.cash Mastercard, в което да въведе твоя IBAN.
  2. Твоят познат трябва да подаде заявление до Националния осигурителен институт за получаване на пенсията по картата и в срок до 6 месеца от издаването на картата да получи първата пенсия по нея.

Ако са изпълнени тези условия, ти ще получиш награда 50 лева, твоят познат пенсионер ще получи награда 10 лева.

Печелиш ти, печели и твоят познат!

Тегленето на пари от банкомат с дебитните карти на ТФС е без такси!

Виж повече

Препоръчвай Транскарт на твои познати и печелете заедно!