Транскарт Файненшъл Сървисис

Платежна институция с лиценз от БНБ

Съвет на директорите

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) се управлява от съвет на директорите в следния състав:

Юрий Станчев, MBA, член на Chartered Management Institute (UK)

Председател на съвета на директорите

Изпълнителен директор

Константин Йорданов, MBA, член на Chartered Management Institute (UK)

Заместник-председател на съвета на директорите

Прокурист

Николай Джонев

Член на съвета на директорите

Прокурист

Боян Донов

Член на съвета на директорите

Главен финансов директор