Истински бонуси

от Транскарт!

bonus за лоялни клиенти

Можеш да получиш:

всеки месец:
намаление на лихвите с 5% или 10%
всяка година:
кредит без лихви и без вноски за 6 или 9 месеца
Кой получава бонуси?

Само лоялните клиенти могат да получат бонус от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС). Лоялният клиент на ТФС:

Как да получа намаление на лихвите?

За да си намалите лихвите по кредитната карта е необходимо:

 1. да сте лоялен клиент на ТФС
 2. общата сума на платените стоки и услуги и/или изтеглените пари в брой с Вашата кредитна карта през предходния месец да бъде минимум:
  • 200 лева за trans.card Classic и trans.card MasterCard Standard
  • 500 лева за trans.card Gold и trans.card MasterCard Gold

Всеки месец, в който Вие отговаряте на тези условия, ще получите:

Как да получа кредит без лихви и вноски?

За да получите предложение за ползване на кредит без лихви и вноски за 6 или 9 месеца, е необходимо:

 1. да сте лоялен клиент на ТФС
 2. да имате e-mail, регистриран в ТФС
 3. през последните 6 месеца да не сте имали друг кредит без лихви и вноски от ТФС
 4. общата сума на платените стоки и услуги с Вашата кредитна карта, на ПОС терминали, които не са виртуални, през предходните 6 месеца да бъде минимум:
  • 1500 лева за trans.card Classic и trans.card MasterCard Standard
  • 2500 лева за trans.card Gold и trans.card MasterCard Gold

Предложенията се изпращат чрез e-mail поне два пъти годишно, на дати, определени от ТФС. Срокът на валидност на всяко предложение е 6 месеца.

Кредитът се усвоява еднократно чрез първата платежна операция с Вашата карта в рамките на срока на валидност на предложението, която отговаря едновременно на следните условия:

 1. Платежната операция е за покупка на стоки или услуги на ПОС терминал, който не е виртуален
 2. Платежната операция е за сума, не по-малка от:
  • 300 лева за trans.card Classic и trans.card MasterCard Standard
  • 500 лева за trans.card Gold и trans.card MasterCard Gold

За да ползвате кредита, не е необходимо да извършвате никакви други действия, освен покупката. Сумата ще се отрази автоматично като безлихвен баланс по Вашата кредитна карта.

По кредита не се начисляват лихви и не се дължат вноски за следните срокове, считано от датата на усвояването:

Бъди лоялен!

Пазарувай активно!

Вземи своя бонус от Транскарт!

Регистрирай се за Програма bonus сега!