Интернет профил

защитеният профил
на твоята карта

Профил за всяка карта

За всяка карта Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) създава интернет профил в страницата www.transcard.bg. Интернет профилът Ви осигурява възможност да извършвате платежни, справочни и други операции – онлайн, в реално време, с високо ниво на сигурност.

Достъпът до интернет профила се осъществява по криптиран канал, използващ най-новата утвърдена версия на SSL. При влизане в интернет профила, както и при извършване на платежни операции, се изисква да въведете индивидуалния е-ПИН на Вашата картата, който е известен само на Вас.

Вход към профила
  1. Натиснете бутон „Вход към профила“
  2. Натиснете бутон „Вход за клиенти“
  3. Въведете номер на карта
  4. въведете е-ПИН

Операции в интернет профила

Чрез интернет профила Вие можете да извършвате следните операции:

Платежни операции
Защита от измами
Заявления
Справки

Подари си време – ползвай интернет профила!