Интернет профил

защитеният профил
на твоята карта

Профил за всяка карта

За всяка карта Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) създава интернет профил в страницата transcard.bg. Интернет профилът Ви осигурява възможност да извършвате платежни, справочни и други операции – онлайн, в реално време, с високо ниво на сигурност.

Достъпът до интернет профила се осъществява по криптиран канал, използващ най-новата утвърдена версия на SSL.

При влизане в интернет профила, както и при извършване на платежни и справочни операции, ТФС извършва процедура по задълбочено установяване на идентичността на клиента (ЗУИК).

Вход към профила
  1. Натиснете бутон „Вход към профила“
  2. Натиснете бутон „Вход за клиенти“
  3. Въведете номер на карта
  4. Въведете е-ПИН.

Операции в интернет профила

Чрез интернет профила Вие можете да извършвате следните операции:

Платежни операции
Защита от измами
Подаване на заявления
Справочни операции

Подари си време – ползвай интернет профила!