Пазарувай с ваучери за храна на електронен носител!

бързо, лесно, изгодно!

Ваучерите за храна на електронен носител (е-ваучерите):

Необлагаеми суми

Сумите до 200 лева месечно, предоставени от работодателя на всяко наето лице под формата на е-ваучери, не се облагат с данъци.

Оператори на е-ваучери

Е-ваучерите се издават от оператори, получили разрешение от министърa на финансите.
Е-ваучерите могат да се ползват в обекти за търговия с храни и заведения за хранене, сключили договор с оператора на е-ваучерите.

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) е лицензирана платежна институция, обслужваща следните оператори на е-ваучери:

Платежни карти bcard e-ваучери

Операторите, обслужвани от ТФС, зареждат е-ваучерите по българските платежни карти bcard е-ваучери. Плащанията с е-ваучерите, заредени по картите bcard е-ваучери, се обработват от платежната система БОРИКА чрез ТФС.

Всяка карта bcard е-ваучери на оператор, обслужван от ТФС, има ПИН и е-ПИН код.

ПИН кодът се ползва при плащане с картата на POS-терминал в търговски обект или заведение за хранене. ПИН кодът може да бъде сменен на банкоматите, които поддържат тази функция.

Е-ПИН кодът се използва за вход в интернет профила на картодържателя в страницата www.transcard.bg или в мобилното приложение Transcard Mobile.

Интернет профил

Всеки картодържател на карта bcard е-ваучери, обслужвана от ТФС, има индивидуален интернет профил в страницата www.transcard.bg, защитен с е-ПИН код. Интернет профилът съдържа информация за:

  • е-ваучерите, заредени в картата
  • всички плащания, извършени с е-ваучерите
  • разполагаемата сума по картата
  • търговските обекти, които приемат плащания с е-ваучерите
  • оператора на е-ваучерите.

Чрез интернет профила картодържателят може:

  • да разрешава и забранява операциите с картата в интернет
  • да блокира картата си при необходимост
  • да смени е-ПИН кода.

Transcard Mobile

За удобство, освен интернет профила, картодържателят може да ползва и безплатното мобилно приложение Transcard Mobile. За целта е необходимо да инсталира приложението на телефон или друго смарт устройство от Google Play или App Store.

Пазарувайте с електронни ваучери за храна!