Пазаруване

в търговски обекти

Без такси, с отстъпки до 30%

  • Плащането с всички карти на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) е без такси – в България, чужбина и интернет
  •  
  • При пазаруване в повече от 1000 обекта в цяла България получавате търговски отстъпки до 30%.

С националните карти можете да плащате във всички търговски обекти в България, означени със следните знаци:

     

С международните карти можете да плащате във всички търговски обекти в България и чужбина, означени със следните знаци:

           

Безконтактни плащания

С безконтактните кредитни и дебитни карти, издадени от ТФС, можете да плащате безконтактно чрез множество терминални устройства в България и целия свят, означени със символа за безконтактни плащания. Безконтактното плащане е съвременен, бърз и сигурен начин на плащане. Картата се доближава на 2-3 см до указаното място на терминалното устройство. Плащането се извършва за секунди и се потвърждава със светлинен и звуков сигнал от устройството.

При безконтактно плащане в България за сума до 100 лева не се изисква въвеждане на ПИН. Във всяка страна максималната сума за еднократно безконтактно плащане без въвеждане на ПИН е различна. При безконтактно плащане над тази минимална сума, ще се наложи да въведете Вашия ПИН.

От съображения за сигурност, ще се изисква въвеждане на ПИН, ако е изпълнено едно от следните условия:

  1. Общата сума на безконтактните плащания, извършени без въвеждане на ПИН, е надвишила 300 лева;
  2. Броят на последователните безконтактни плащания, извършени без въвеждане на ПИН, е надвишил 5.

Ползвай картата активно – ще получиш отстъпки, бонуси, безлихвени периоди!