Препоръки

за сигурност

Да ги спазваш е в твой интерес.

Пази в тайна ПИН кодовете

Към всяка карта ще получите запечатан плик с Вашия индивидуален ПИН код и индивидуален е-ПИН код. Запомнете тези кодове и унищожете листа, на който са отпечатани. В случай че все пак решите да ги запишете, никога не ги съхранявайте на едно и също място с Вашата карта. Не съобщавайте Вашия ПИН код и е-ПИН код на никого. Не записвайте тези кодове във Вашите мобилни телефони и устройства.

При желание Вие можете да смените Вашите кодове. ПИН кода можете да смените на всеки банкомат, включен в системата на БОРИКА, а е-ПИН кода – от Вашия интернет профил.

При теглене на пари от банкомат

Преди да изтеглите пари от банкомат с Вашата карта огледайте внимателно, дали няма необичайни и будещи подозрение устройства, монтирани на или около банкомата. При възможност използвайте банкомати, инсталирани в банкови клонове или в обекти с денонощна охрана или видео наблюдение.

При извършване на теглене от банкомат се уверете, че около Вас не се са застанали съмнителни лица. Когато въвеждате Вашия ПИН код, прикривайте клавиатурата с ръка.

При плащане в търговски обект

При плащане в търговски обект не оставяйте Вашата карта без надзор. Изисквайте плащането да се извърши непосредствено пред Вас.

При плащане в интернет

Избягвайте да въвеждате номера на Вашата карта в съмнителни интернет сайтове. Когато извършвате плащане или резервация в интернет с Вашата карта, се стремете да ползвате утвърдени и популярни сайтове. Четете внимателно условията на съответния сайт, преди да въведете исканата информация.

Страниците, които се използват за разплащане в интернет, поддържат криптирана връзка. Индикатор за това можете да намерите в статус-лентата на Вашия браузър. Адресът на сайтовете, които поддържат криптирана връзка, започва с „https:”. Не въвеждайте Вашите данни, ако браузърът Ви предупреди, че използваният сертификат за криптиране не е валиден.

За плащане в интернет ползвайте trans.pay, като я зареждате с необходимата сума преди всяко плащане. Зареждането става онлайн, за секунди.

Пази се от phishing

Опитите на измамници да се сдобият с лична информация за клиенти на финансови институции посредством изпращане на фалшиви e-mail съобщения се нарича phishing. Целта на тези лица е клиентът да бъде подведен да даде важна информация за ползваните от него финансови продукти, която да послужи за извършване на финансови злоупотреби. Най-често тези съобщения водят до фалшив интернет сайт на финансовата институция или на международна картова организация, като клиентът се приканва да „обнови” или „потвърди” своите данни чрез него. Уверяваме Ви, че ТФС и Mastercard International никога няма да изискат такава информация от Вас чрез e-mail. Моля, разглеждайте всички подобни съобщения като опит за измама.

Повиши сигурността на компютъра си

Ако използвате карта за разплащания чрез интернет, съветваме Ви да обърнете внимание на сигурността на Вашия компютър. Използвайте винаги антивирусни и антишпионски програми, както и защитни стени. Инсталирайте винаги последните актуализации на операционната система и на интернет браузъра. Не инсталирайте на Вашия компютър софтуер с неизвестен произход, свален от непроверени източници. Не съхранявайте файлове с номерата на Вашите карти, CVC2 и ПИН кодове в некриптиран вид.

И още

Осигури си спокойствие!