Кариери

С труд всичко се постига!

Свободни позиции

Във връзка с разширяването на дейността си и разрастването на екипа си Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) обявява конкурс за следната свободна позиция.

Експерт в отдел Правна дейност и нормативно съответствие

Кои сме ние?
 

Транскарт Файненшъл Сървисис АД (ТФС) е платежна институция с лиценз от Българската народна банка (Удостоверение № РД 22-1454/23.06.2010 г.), разширен с Решение на УС на БНБ № 76/07.03.2019 г. ТФС е издател на първата българска кредитна карта с марката Транскарт, създадена през 2001 година. ТФС е един от лидерите в сектора на картовите разплащания в България.

Какви са изискванията, на които кандидатите трябва да отговарят?
 
Какви са основните задължения на експерта?
 
Какво Ви предлагаме?
 

В случай че обявата представлява интерес за Вас, изпратете следните документи:

на e-mail:ivan.raykov@tfs.bg

Посочените документи следва да бъдат изпратени не по-късно от 15 август 2020 г. След изтичане на посочения срок избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Транскарт Файненшъл Сървисис АД като Администратор на лични данни, при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни за нуждите на настоящата кампания.

Вашите лични данни се съхраняват в срок до 6 месеца от датата на изтичане срока на кампанията за набиране на кандидати единствено и само за целите на подбора, включително с цел осъществяване на контакт с Вас при подбор на персонал за същата или подобна позиция в посочения срок.

Ако желаете, можете да поискате от нас да унищожим Вашите лични данни преди изтичане на посочения шестмесечен срок.