Кредит без лихва и вноски
за 6 месеца

кредит без лихва и вноски

Рефинансирaне на кредити

Balance transfer

Изгоден начин да се отървеш от непосилните кредити с високи лихви и вноски

Нареди онлайн balance transfer и ще получиш:

 • Кредит без лихва и без вноски за 6 месеца
 • без поръчители
 • без гаранции
 • без обезпечения
 • ниски лихви след това

Ще се отървеш от скъпите кредити завинаги!

Как да се освободя от скъпите кредити завинаги?

Ако нямаш просрочени задължения по кредити, а чистият ти месечен доход е над 300 лева, заяви кредитна карта trans.card или trans.card Mastercard.

След активирането на картата нареди balance transfer. В нареждането посочи сумата на скъпия кредит, от който искаш да се отървеш, и банковата сметка, по която погасяваш този кредит. Сумата не може да бъде по-голяма от кредитния лимит по твоята кредитна карта. Транскарт Файненшъл Сървисис ще преведе посочената в нареждането сума на твоя кредитор, с което ще погаси задълженията ти по кредита изцяло или частично.

Погасената по този начин сума ще се отрази като трансфериран баланс по твоята кредитна карта trans.card или trans.card Mastercard.

 • В първите 6 месеца от активирането на кредитната карта трансферираните баланси не се олихвяват. В този период не дължиш никакви погасителни вноски по трансферираните баланси.

По този начин получаваш

кредит без лихва и без вноски за 6 месеца.

След края на 6-месечния безлихвен период трансферираните баланси започват да се олихвяват с изгодни лихвени проценти, които са в пъти по-ниски от лихвите по някои кредити.

Всички кредити по кредитните карти trans.card и trans.card Mastercard се отпускат без поръчители, гаранции и други обезпечения.

Каква е месечната вноска по трансферирания баланс след 6-месечния безлихвен период?

След 6-месечния безлихвен период трябва да погасяваш минималната месечна вноска по трансферирания баланс. Тя е в размер на 1% от непогасената главница плюс месечна лихва. Месечната лихва по стандартните кредитни карти trans.card е 1.58%, а по златните кредитни карти trans.card1.43%.

Всеки месец Транскарт Файненшъл Сървисис ще ти показва точната сума на минималната погасителна вноска в месечното извлечение.

По всяко време ти можеш да погасиш по-голяма сума от минималната вноска, както и да погасиш изцяло трансферирания баланс.

Пример: Отървах се от скъпите кредити завинаги!
balance transfer - Освободи се от скъпите кредити

Подадох заявление за кредитна карта trans.card Classic. Одобриха ми кредитен лимит по картата 1 500 лева. Не ми поискаха нито поръчители, нито гаранции.

Веднага след активирането на картата наредих balance transfer за 1 000 лева, с което погасих задълженията си по мои кредити с високи лихви.

В първото месечно извлечение по кредитната карта trans.card Classic ми посочиха, че дължа 40 лева годишна такса за ползване на картата и еднократна такса 30 лева за услугата balance transfer. Платих си таксите в срок – до 15-то число на следващия месец.

 • По кредитната карта ми беше отразен трансфериран баланс 1 000 лева. Тази сума не ми я олихвяваха цели 6 месеца. Освен това, цели 6 месеца не погасявах нито стотинка от тези 1 000 лева.

През седмия месец задължителната погасителна вноска по трансферирания баланс ми беше 25.75 лева. Всеки следващ месец тази вноска намаляваше, защото ми намаляваше и непогасената главница.

balance transfer - вноски

 

С balance transfer си стъпих на краката. Сега обмислям варианта да погася по-голяма сума от задължителната месечна вноска, за да си освободя кредитен лимит за ново пазаруване с картата, защото отстъпките при пазаруване с trans.card хич не са малки.

Как да наредя balance transfer?

 1. След активирането на твоята кредитна карта trans.card влез в своя индивидуален интернет профил.
 2. В интернет профила избери раздел balance transfer.
 3. Попълни онлайн нареждането за трансфер на баланси. В нареждането посочи сумата на скъпия кредит, която искаш да погасиш, и банковата сметка, която ползваш за погасяване на скъпия кредит.
Основни параметри по кредитните карти
 • trans.card Classic

  trans.card Gold

 • кредитен лимит от 500 до 8 000 лева от 3 000 до 8 000 лева
 • Годишна такса 40 лева 50 лева
 • Такса за трансфер на баланси 2% + 10 лева 2% + 10 лева
 • Плащане на стоки и услуги без такси без такси
 • Годишен лихвен процент 18.9% 17.2%
 • Период без лихви и вноски по трансферираните баланси 6 месеца
  от активирането
  на картата
  6 месеца
  от активирането
  на картата

Годишен процент на разходите (ГПР) и обща сума, дължима от потребителя (ОСДП)

Пример:

Изчисленията са направени при следните допускания:

 1. Максималният размер на кредита е 3 000 лева и е усвоен незабавно и изцяло.
 2. Кредитът е със срок 12 месеца и се погасява на 12 равни месечни вноски (МВ).
 3. Годишната такса за използване на платежната карта се плаща заедно с първата погасителна вноска по кредита.
 • ГПР
  23.69% за trans.card Classic
  22.41% за trans.card Gold
 • ОСДП
  3 355.96 лева за trans.card Classic
  3 336.80 лева за trans.card Gold
 • МВ
  276.33 лева за trans.card Classic
  273.90 лева за trans.card Gold

Освободи се от скъпите кредити завинаги!