Кредит без лихва и вноски
за 6 месеца

кредит без лихва и вноски

Рефинансирaне на кредити

Balance transfer

Изгоден начин да се отървеш от непосилните кредити с високи лихви и вноски

Нареди онлайн balance transfer и ще получиш:

 • Кредит без лихва и без вноски за 6 месеца
 • без поръчители
 • без гаранции
 • без обезпечения
 • ниски лихви след това

Ще се отървеш от скъпите кредити завинаги!

Как да се освободя от скъпите кредити завинаги?

Ако нямаш просрочени задължения по кредити, а чистият ти месечен доход е над 300 лева, заяви кредитна карта trans.card или trans.card Mastercard.

След активирането на картата нареди balance transfer. В нареждането посочи сумата на скъпия кредит, от който искаш да се отървеш, и банковата сметка, по която погасяваш този кредит. Сумата не може да бъде по-голяма от кредитния лимит по твоята кредитна карта. Транскарт Файненшъл Сървисис ще преведе посочената в нареждането сума на твоя кредитор, с което ще погаси задълженията ти по кредита изцяло или частично.

Погасената по този начин сума ще се отрази като трансфериран баланс по твоята кредитна карта trans.card или trans.card Mastercard.

 • В първите 6 месеца от активирането на кредитната карта трансферираните баланси не се олихвяват. В този период не дължиш никакви погасителни вноски по трансферираните баланси.

По този начин получаваш

кредит без лихва и без вноски за 6 месеца.

След края на 6-месечния безлихвен период трансферираните баланси започват да се олихвяват с изгодни лихвени проценти, които са в пъти по-ниски от лихвите по някои кредити.

Всички кредити по кредитните карти trans.card и trans.card Mastercard се отпускат без поръчители, гаранции и други обезпечения.

Каква е месечната вноска по трансферирания баланс след 6-месечния безлихвен период?

След 6-месечния безлихвен период трябва да погасяваш минималната месечна вноска по трансферирания баланс. Тя е в размер на 3% от непогасената главница плюс месечна лихва. Месечната лихва по стандартните кредитни карти trans.card е 1.54%, а по златните кредитни карти trans.card1.39%.

Всеки месец Транскарт Файненшъл Сървисис ще ти показва точната сума на минималната погасителна вноска в месечното извлечение.

По всяко време ти можеш да погасиш по-голяма сума от минималната вноска, както и да погасиш изцяло трансферирания баланс.

Пример: Отървах се от скъпите кредити завинаги!
balance transfer - Освободи се от скъпите кредити

Подадох заявление за кредитна карта trans.card Classic. Одобриха ми кредитен лимит по картата 1 500 лева. Не ми поискаха нито поръчители, нито гаранции.

Веднага след активирането на картата наредих balance transfer за 1 000 лева, с което погасих задълженията си по мои кредити с високи лихви.

В първото месечно извлечение по кредитната карта trans.card Classic ми посочиха, че дължа 40 лева годишна такса за ползване на картата и еднократна такса 30 лева за услугата balance transfer. Платих си таксите в срок – до 15-то число на следващия месец.

 • По кредитната карта ми беше отразен трансфериран баланс 1 000 лева. Тази сума не ми я олихвяваха цели 6 месеца. Освен това, цели 6 месеца не погасявах нито стотинка от тези 1 000 лева.

През седмия месец задължителната погасителна вноска по трансферирания баланс ми беше 45.42 лева. Всеки следващ месец тази вноска намаляваше, защото ми намаляваше и непогасената главница.

balance transfer - вноски

След като се отървах от скъпите кредити, по кредитната карта trans.card Classic ми остана свободен кредитен лимит 500 лева. Похарчих тези пари почти веднага, защото имах неплатени битови сметки. Първата ми задължителна месечна вноска по този кредит беше само 22.71 лева. Всеки следващ месец и тази вноска намаляваше.

С balance transfer си стъпих на краката. Сега обмислям варианта да погася по-голяма сума от задължителната месечна вноска, за да си освободя кредитен лимит за ново пазаруване с картата, защото отстъпките при пазаруване с trans.card хич не са малки.

Как да наредя balance transfer?

 1. След активирането на твоята кредитна карта trans.card влез в своя индивидуален интернет профил.
 2. В интернет профила избери раздел balance transfer.
 3. Попълни онлайн нареждането за трансфер на баланси. В нареждането посочи сумата на скъпия кредит, която искаш да погасиш, и банковата сметка, която ползваш за погасяване на скъпия кредит.
Основни параметри по кредитните карти
 • trans.card Classic

  trans.card Gold

 • кредитен лимит от 500 до 8 000 лева от 3 000 до 8 000 лева
 • Годишна такса 40 лева 50 лева
 • Такса за трансфер на баланси 2% + 10 лева 2% + 10 лева
 • Плащане на стоки и услуги без такси без такси
 • Годишен лихвен процент 18.5% 16.7%
 • Период без лихви и вноски по трансферираните баланси 6 месеца
  от активирането
  на картата
  6 месеца
  от активирането
  на картата

Годишен процент на разходите (ГПР) и обща сума, дължима от потребителя (ОСДП)

Пример:

Изчисленията са направени при следните допускания:

 1. Максималният размер на кредита е 3 000 лева и е усвоен незабавно и изцяло.
 2. Кредитът е със срок 12 месеца и се погасява на 12 равни месечни вноски (МВ).
 3. Годишната такса за използване на платежната карта се плаща заедно с първата погасителна вноска по кредита.
 • ГПР
  23.21% за trans.card Classic
  21.80% за trans.card Gold
 • ОСДП
  3 349.00 лева за trans.card Classic
  3 328.28 лева за trans.card Gold
 • МВ
  275.75 лева за trans.card Classic
  273.19 лева за trans.card Gold

Освободи се от скъпите кредити завинаги!