Кредит
без лихва
и вноски
за 6 месеца

Край на неизгодните кредити

Имаш кредити с високи лихви и такси?

Прехвърли дължимата от тебе сума в Транскарт и ще ползваш

кредит без лихви и без вноски за 6 месеца

 • без поръчители
 • без гаранции
 • без обезпечения
 • без застраховки
 • малки вноски след това

Как да се отърва от неизгодните кредити?

Ако нямаш просрочени задължения, а чистият ти доход е над 300 лева месечно:

В нареждането за balance transfer посочи:

 • сумата на неизгодния кредит, от който искаш да се отървеш
 • банковата сметка, по която погасяваш този кредит

Сумата не може да бъде по-голяма от кредитния лимит по твоята кредитна карта Transcard!

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ще преведе сумата на твоя кредитор. По този начин ти ще погасиш неизгодния кредит изцяло или частично.

Погасената сума ще се отрази като трансфериран баланс по твоята кредитна карта Transcard.

В първите 6 месеца от активирането на картата:

 • трансферираните баланси не се олихвяват
 • не дължиш никакви погасителни вноски по трансферираните баланси

По този начин получаваш

кредит без лихви и без вноски за 6 месеца

Малки вноски след това

След края на 6-месечния гратисен период дължиш следните минимални месечни вноски по трансферираните баланси:

 • 1% от непогасената сума (главницата)
 • 1.43% или 1.58% месечна лихва по непогасената главница, съответно за златните или стандартните кредитни карти Transcard.

Пример

 • Заявих стандартна национална кредитна карта Transcard
 • Одобриха ми 1000 лева кредитен лимит
 • След активирането на картата влязох в моя интернет профил
 • Наредих balance transfer за 1000 лева
 • Погасих изцяло неизгодния си кредит
 • Платих 40 лева годишната такса за картата
 • Платих 30 лева такса за balance transfer
 • По картата ми отразиха 1000 лева трансфериран баланс
 • 6 месеца не ми начисляваха никаква лихва
 • 6 месеца не внасях нито стотинка по картата
 • На седмия месец вноската ми беше само 25 лева и 75 стотинки
 • Всеки следващ месец вноската ми намаляваше, защото намаляваше непогасената главница

Основни параметри

Национални кредитни карти

Transcard Classic

кредитен лимит

от 500
до 8000 лева

годишна такса

40 лева

такса за трансфер на баланси

2%+10 лева

плащане на стоки и услуги

без такси

годишен
лихвен процент

18.9%

Transcard Gold

кредитен лимит

от 3000
до 8000 левa

годишна такса

50 лева

такса за трансфер на баланси

2%+10 лева

плащане на стоки и услуги

без такси

годишен
лихвен процент

17.2%

Международни кредитни карти

Mastercard Standard

кредитен лимит

от 500
до 20000 лева

годишна такса

50 лева

такса за трансфер 
на баланси

2%+10 лева

плащане на стоки 
и услуги

без такси

годишен

лихвен процент

18.9%

Mastercard Gold

кредитен лимит

от 10000
до 20000 лева

годишна такса

100 лева

такса за трансфер 
на баланси

2%+10 лева

плащане на стоки 
и услуги

без такси

годишен

лихвен процент

17.2%

Годишен процент на разходите – пример

Национални кредитни карти:
 • вид на картата

  Transcard Classic

  Transcard Gold

 • годишен процент на разходите (ГПР)

  23.69%

  22.41%

 • кредитен лимит

  3000 лева

  3000 лева

 • общата сума, дължима от потребителя

  3 355.96 лева

  3 336.80 лева

 • месечна вноска

  276.33 лева

  273.90 лева

Международни кредитни карти:
 • вид на картата

  Mastercard Standard

  Mastercard Gold

 • годишен процент на разходите (ГПР)

  21.76%

  20.87%

 • кредитен лимит

  10000 лева

  10000 лева

 • общата сума, дължима от потребителя

  11103.08 лева

  11056.00 лева

 • месечна вноска

  921.09 лева

  913.00 лева

Изчисленията на годишния процент на разходите (ГПР) и общата сума, дължима от потребителя са направени при следните допускания:

 1. Максималният размер на кредита е 3 000 лева за националните карти и 10 000 лева за международните карти и е усвоен незабавно и изцяло.
 2. Кредитът е със срок 12 месеца и се погасява на 12 равни месечни вноски.
 3. Годишната такса за използване на платежната карта се плаща заедно с първата погасителна вноска по кредита.

Освободи се от неизгодните кредити завинаги!