Транскарт Файненшъл Сървисис

Платежна институция с лиценз от БНБ

Профил

Транскарт Файненшъл Сървисис АД (ТФС) е платежна институция с лиценз от Българската народна банка (Удостоверение РД 22-1454/23.06.2010 г.), разширен с Решение на УС на БНБ 76/07.03.2019 г.

ТФС е издател на първата българска кредитна карта с марката trans.card, създадена през 2001 година. ТФС е един от лидерите в сектора на картовите разплащания в България.

Карти

Днес ТФС издава следните видове карти:

Кредитните карти се издават на пълнолетни български граждани без просрочени задължения и месечен разполагаем доход над 300 лева. Анализът на кредитоспособността на клиентите се извършва с използването на съвременни скоринг модели, разработени от водещи световни компании в тази област.

Дебитните карти се издават на всеки пълнолетен български гражданин, който подаде заявление.

Предимства

ТФС работи със:

Тези конкурентни предимства Ви осигуряват следните възможности:

Много повече за теб!