Захранване с пари

Внасяне на пари на ПОС, в офис на EasyPay или чрез Epay

Избери начин да бъдеш коректен.

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) Ви предлага богат избор от възможности за зареждане на Вашите карти с парични средства. В случай че имате непогасени задължения по Вашите карти, заредените суми ще се използват за автоматично погасяване на задълженията.

Възможностите за зареждане с парични средства на картите, издадени от ТФС, са следните:

Внасяне на пари в офиса на ТФС – без такса

Вие можете да внасяте пари по картите в офиса за обслужване на клиенти на ТФС на адрес: гр. София, бул. Мадрид 17

Работното време на офиса е от понеделник до петък от 10.00 до 17.00 часа.

Парите могат да се внасят по два начина:

В двата случая вноските се отразяват по картите незабавно.

Вноските на каса могат да се извършват и от лица, които не са картодържатели. Вносителят трябва да знае ЕГН на картодържателя и последните 4 цифри от номера на картата, по която иска да внесе парите.

Всички вноски в офиса на ТФС са без такси.

Внасяне на пари чрез ПОС терминал

Вие можете да внасяте пари по Вашите карти чрез ПОС терминал:

Необходимо е да носите Вашата карта и да потвърдите операцията с въвеждане на ПИН код.

Вноските се отразяват по картите незабавно.

Внасяне на пари в офис на EasyPay

Вие можете да внасяте пари по картите, издадени от ТФС, във всички офиси на EasyPay. Вноските се извършват без използване на картата. Парите могат да се внасят и от лица, които не са картодържатели. Вносителят трябва да знае ЕГН на картодържателя и последните 4 цифри от номера на картата, по която иска да внесе парите.

Вноските се отразяват по картите незабавно.

Чрез системата ePay

За да ползвате тази услуга, трябва да имате дебитна или кредитна карта, регистрирана в системата еРау. В случай че нямате регистрация, посетете сайта www.epay.bg, изберете линка „Нова регистрация” и се регистрирайте, като следвате указанията.

За да заредите с парични средства карта, издадена от ТФС, влезте във Вашия интернет профил, раздел „Погасяване чрез еРау” (за кредитните карти), или раздел „Зареждане на карта чрез ePay” (за картите без кредит) и въведете желаната сума. Автоматично ще бъдете пренасочени към страницата на еРау. След като направите необходимите потвърждения, въведената от Вас сума ще се прехвърли онлайн от регистрираната в еРау дебитна или кредитна карта по Вашата карта, издадена от ТФС.

Прехвърлената сума се отразява по картата незабавно.

Банков превод

Всяка карта, издадена от ТФС, е свързана с платежна сметка, обозначена с индивидуален IBAN номер.

Вие можете да заредите с пари всяка карта, издадена от ТФС, като наредите превод от платежна сметка, открита в България, към платежната сметка, свързана с картата.

За Ваше улеснение, по-долу е представен образец на платежното нареждане за банков превод към платежна сметка, свързана с карта, издадена от ТФС.

pogasiavane_zaduljenia

В полето „Платете на – име на получателя” попълнете трите имена на картодържателя на карта, издадена от ТФС, която искате да заредите с пари.

В полето „IBAN на получателя” попълнете IBAN на платежната сметка, свързана с картата, издадена от ТФС, която искате да заредите с пари.

В полето BIC на банката на получателя попълнете „TRIVBGS1“

В полето „При банка – име на банката на получателя“ попълнете „Транскарт Файненшъл Сървисис АД“.

В полето „Основание за превода“ попълнете желаното основание.

Вие можете да видите Вашия IBAN:

Сумите се отразяват по картата след обработването на банковите преводи.

Прехвърляне на пари от друга карта

Карта, издадена от ТФС, може да бъде заредена чрез прехвърляне на пари онлайн от друга карта, издадена от ТФС.

Прехвърлената сума се отразява по картата незабавно.

global.transfer

Карта, издадена от ТФС, може да бъде заредена чрез прехвърляне на пари онлайн от карта на друг издател – с услугата global.transfer.

Прехвърлената сума се отразява по картата незабавно.

Коректността ти осигурява предимства!