Транскарт Файненшъл Сървисис

Условия за ползване

Тази интернет страница е собственост на Транскарт Файненшъл Сървисис.

С достъпа си до тази интернет страница и информацията в нея Вие приемате, че сте се запознали и приели условията, описани по-долу.

  1. Тази интернет страница има само информационни цели. Съдържанието й не е покана или предложение за ползване на финансова услуга или за закупуване на финансов продукт от страна на Транскарт Файненшъл Сървисис.
  2. Цялото съдържание на интернет страницата на Транскарт Файненшъл Сървисис е предмет на авторско право с всички запазени права. Вие имате право да зареждате или да отпечатвате отделни части от интернет страницата на Транскарт Файненшъл Сървисис само при условие, че не премахвате бележките, свързани с авторското право и собствеността на страницата. Зареждането или копирането на части от интернет страницата на Транскарт Файненшъл Сървисис не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие нямате право да възпроизвеждате цялостно или на части, да предавате по електронен или друг начин, да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел тази интернет страница без предварително писмено разрешение на Транскарт Файненшъл Сървисис.
  3. Транскарт Файненшъл Сървисис полага максимални усилия да предоставя точна и актуална информация на своята интернет страница. Въпреки това е възможно да има пропуски и неточности. Транскарт Файненшъл Сървисис не гарантира адекватността, точността или пълнотата на информацията, съдържаща се на тази интернет страница и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите са отговорни за собствената оценка на точността на информацията, която е публикувана на тази интернет страница.
  4. Цялата информация на интернет страницата подлежи на промяна без предварително предизвестие.
  5. Транскарт Файненшъл Сървисис не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази интернет страница. Транскарт Файненшъл Сървисис не носи отговорност за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни, последващи или други щети, възникнали поради или свързани с вашия достъп или ползване на тази интернет страница.