Изпрати линк за плащане

получаваш парите веднага

Линк за плащане

Линк за плащане

Услугата линк за плащане представлява бърз и сигурен начин за прехвърляне на пари между дебитни или кредитни карти.

Всеки клиент, който има дебитна или кредитна карта, издадена от Транскарт Файненшъл Сървисис АД (ТФС), може да получи пари по нея, като създаде линк за плащане и го изпрати на платеца чрез e-mail или SMS. Платецът трябва да има карта, която поддържа последна версия на стандарта 3-D Secure. Картата на платеца може да е издадена както в България, така и в чужбина.

Когато платецът получи линка за плащане и кликне върху него, ще се отвори сигурен раздел в интернет страницата на ТФС с информация за сумата, основанието на плащането и имената на получателя. Платецът трябва да избере вида на картата, с която ще плаща, и да извърши плащането, като следва указанията. Плащането се извършва при спазване на всички задължителни стандарти за сигурност.

След като платецът извърши успешно плащането, сумата ще постъпи незабавно по картата на получателя.

Получателят може да заяви известяване за всяко получено плащане чрез SMS или да получава нотификация в мобилното приложение Transcard Mobile.

Всеки линк за плащане е валиден 48 часа. Ако през това време по него не постъпи плащане, линкът се деактивира автоматично. В интернет профила на картата, издадена от ТФС, получателят може да следи онлайн постъпилите плащания по всички изпратени линкове, както и да деактивира линкове преди изтичане на срока им на валидност.

За да създадете линк за плащане:

  1. Влезте в интернет профила на Вашата карта, издадена от ТФС. От раздел „Преводи“ изберете подраздел „Линк за плащане“ и натиснете бутона „Нов линк за плащане“.
  2. Попълнете сумата за плащане, основанието, имената и данните за контакт с платеца и натиснете бутона „Напред“.
  3. На следващия екран се показва въведената от Вас информация за линка. Прегледайте информацията, въведете Вашия е-ПИН код и натиснете бутона „Създай“.

Линкът за плащане е готов. Вие можете да го изпратите автоматично на въведените при създаването на линка e-mail или телефон на платеца или да копирате линка и да го изпратите до платеца чрез Viber, WhatsApp, Messenger, Skype или друго приложение за обмен на съобщения.

За всяко успешно плащане, извършено чрез платежен линк, ТФС ще удържа от картата на получателя следните такси:

сума на плащането такса
до 100 лева включително 1 лев
от 100.01 до 500 лева включително 3 лева
от 500.01 до 1 000 лева включително 5 лева
над 1 000 лева 0.7% от цялата сума + 5 лева

Ползвай линк за плащане!