Безплатно известяване

важната информация за теб

Напълно безплатно

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) Ви предлага следните начини за безплатно известяване:

безплатно известяване чрез Вашия интернет профил

Във Вашия интернет профил по всяко време и от всяка точка на света можете да видите най-подробната информация за Вашите карти – текущо състояние, месечни извлечения и всички извършени операции.

безплатно известяване чрез мобилното приложение Transcard Mobile

С мобилното приложение Transcard Mobile можете да правите бързи справки за Вашите карти – текущ баланс, свободен лимит, последни 10 транзакции, последно месечно извлечение.

В приложението можете да получавате известия (push нотификации) при плащане с карта, при теглене на пари, при възникване и плащане на битови сметки и местни данъци и такси, нареждане и получаване на преводи, месечно извлечение и други.

безплатно e-mail известяване

ТФС ще Ви изпраща следните безплатни известия на Вашия e-mail, в случай че ги заявите:

  1. месечни извлечения с приложен информационен бюлетин с най-новата информация за продуктите, услугите и търговските отстъпки
  2. при възникване и плащане на битови сметки и местни данъци
  3. при плащане с Вашите карти в интернет
безплатно SMS известяване

ТФС Ви изпраща безплатни SMS съобщения в следните случаи:

  1. при издаване или преиздаване на Вашата карта – с указание на пощенската станция, в която можете да си получите картата
  2. при активиране на Вашата карта – след получаването в ТФС на подписания от Вас договор
  3. при промяна на кредитния лимит по Вашата кредитна карта – след получаването в ТФС на подписания от Вас анекс към договора
  4. ежемесечно – с информация за размера на минималната погасителна вноска и общото задължение по кредитните карти.

При желание, освен изброените безплатни известия, Вие можете да заявите и някои от платените SMS-известия.

Безплатно месечно извлечение

Всеки месец ТФС Ви предоставя безплатно месечно извлечение с подробна информация за състоянието и всички операции с Вашите карти slednite начинi:

  1. във Вашия интернет профил
  2. на посочения от Вас e-mail
  3. в Transcard Mobile
Спести си разходи, спаси горите!

Месечните извлечения по кредитните карти, освен в интернет профила и по e-mail, се изпращат и на хартиен носител. За изпращането на извлеченията на хартия се начислява такса.

Вие можете да си спестите разходите за тези такси, като се откажете от получаването на месечни извлечения на хартия. Отказът става онлайн, бързо и лесно – от Вашия интернет профил, раздел „Заявления”, подраздел „Спасете горите”.

Бъди информиран – напълно безплатно!