Изгодна
алтернатива
на банките

Кредити и разплащания

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) е лицензирана платежна институция.

ТФС може да бъде изгодна алтернатива на банките, ако Вашата фирма търси:

 • Бизнес кредитна карта

  transcard mastercard business
 • Безплатна платежна сметка с IBAN

  Безплатна платежна сметка
 • Преводи в български левове и евро

  Преводи по карти и банкови сметки в България
 • Групови преводи по сметки в България

  Групови преводи по карти
 • Линк за плащане

  Линк за плащане
 • Онлайн плащане на комунални сметки и данъци

  Онлайн плащане на комунални сметки и данъци
 • ПОС терминали – реални и виртуални

  ПОС терминали – реални и виртуални
 • Стимулиране на продажбите чрез програми за лоялни клиенти

  Лоялни програми за Вашия бизнес
 • Допълнителни приходи от директен маркетинг

  Стани наш партньор

Бизнес кредитна карта

За да осигурите на Вашата фирма достъп до една изгодна алтернатива на банковото обслужване, трябва да заявите кредитна карта Transcard Mastercard Business.

Transcard Mastercard Business
 • кредитен лимитдо 100 лева, вкл.от 100 до 50 000 лева
 • годишна лихва15.5%15.5%
 • годишна таксабез такса50 лева
 • обезпечениебез обезпечениезапис на заповед
 • плащане в България, чужбина, интернетбез таксибез такси
 • отстъпки при пазаруване в Българиядо 30%до 30%

Ако нямате нужда от кредит, картата ще Ви бъде без такси за издаване и ползване.

С Transcard Mastercard Business плащате стоки и услуги в България, чужбина и интернет без никакви такси.

При плащане в България можете да получите отстъпки до 30% от цената на стоката или услугата.

Условия за получаване на кредитен лимит по картата

За да получи кредитен лимит по картата в размер над 100 лева, Вашата фирма трябва да отговаря на следните условия:

 • да е ООД, ЕООД, АД или ЕАД
 • да е извършвала дейност от поне 1 година
 • да не е на загуба според последния годишен финансов отчет
 • да няма просрочени кредити
 • нетните приходи да са достатъчни за редовното обслужване минималните погасителни вноски по кредитите
 • във фирмата да работят поне 3 осигурени лица.
Обезпечаване на кредитите по картата

При кредитен лимит по картата до 100 лева не се изисква никакво обезпечение.

При кредитен лимит по картата над 100 лева кредитите се обезпечават само със запис на заповед. ТФС не изисква да обезпечавате кредитите със сгради, земи, машини, стоки, нематериални и финансови активи и други.

Вижте обменните курсове и таксите за превалутиране

За да заявите Transcard Mastercard Business:
 1. Свалете заявлението от тук, попълнете го и го подпишете.
 2. Изпратете подписаното заявление в ТФС по един от следните начини:
  • на хартиен носител по пощата – в офиса на Транскарт Файненшъл Сървисис на адрес: гр. София, п. к. 1527, ул. „Силистра“ No 8
  • на хартиен носител лично – в офиса за обслужване на клиенти на ТФС на адрес: гр.София, бул. „Мадрид“ 17 .

Безплатна платежна сметка с IBAN

Ползването на банкова разплащателна сметка в много случаи е свързано със съществени разходи за фирмата. Обикновено банките събират такси за откриване, месечно обслужване и закриване на разплащателната сметка, като годишният разход само за обслужването на банковата сметка може да надхвърли 100 лева.

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) предлага на Вашата фирма платежна сметка с индивидуален IBAN, без такси за откриване, обслужване и закриване.

Вие можете да захранвате Вашата платежна сметка с пари по начините, посочени тук.

Парите, постъпили по платежната сметка, могат да се използват за:

Всички безкасови платежни операции се извършват от платежната сметка с използване на кредитната карта Transcard Mastercard Business.

Преводи в български левове и евро

С кредитната карта Transcard Mastercard Business можете да нареждате онлайн парични преводи от платежната сметка на Вашата фирма:

 • по карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС);
 • по банкови сметки в България.
 • към бюджета
 • Ново! преводи в евро

Платежните нареждания могат да се подават чрез:

 • интернет профила на Вашата фирма - от раздел „Парични преводи”, подраздел „от карта по карта”, „по банкова сметка” или „към бюджета”
 • Transcard Mobile - от раздел „Плащане”, подраздел „Прехвърляне на пари по карта”, „Превод по банкова сметка” или „Превод към бюджета”.

Преводи на пари за секунди чрез Blink

Клиентите на ТФС могат да нареждат и да получават незабавни преводи в левове чрез Blink – програма за незабавни плащания на Националната картова и платежна схема, която е част от БОРИКА АД.

Незабавни преводи могат да се извършват само между сметки в банки или други доставчици на платежни услуги, които участват в Blink.

Таксите за незабавен и обикновен превод в ТФС са еднакви.

При нареждане на кредитен превод ТФС прилага процедура по задълбочено установяване на идентичността на клиента (ЗУИК).

Групови преводи

С кредитната карта Transcard Mastercard Business можете да нареждате онлайн групови преводи.

Групов превод е прехвърляне на пари от платежна сметка, свързана с Вашата карта, по платежни сметки на няколко получатели.

Платежните сметки на получателите могат да бъдат в банки или други доставчици на платежни услуги в България, включително и в Транскарт Файненшъл Сървисис АД(ТФС).

Груповите преводи са лесен и изгоден вариант за изплащане на заплати или други периодични плащания по платежни сметки на Ваши служители или контрагенти.

За да нареждате групови преводи, е необходимо да подпишете допълнително споразумение към рамковия договор, сключен между Вашата фирма и ТФС.

След като подпишете допълнителното споразумение:

 1. Изгответе файл с платежното нареждане за груповия превод във формата, описан в допълнителното споразумение.
 2. Влезте в интернет профила на Вашата фирма, раздел „Групови преводи”.
 3. Качете файла с платежното нареждане за груповия превод в информационната система на ТФС, като следвате указанията в интернет профила.
 4. Наредете изпълнението на груповия превод и потвърдете нареждането по един от следните начини:
  • чрез биометрична идентификация в мобилното приложение Transcard Mobile или
  • чрез въвеждане на е-ПИН кода на Вашата карта и кода за сигурност, изпратен чрез SMS до Вашия мобилен телефон, регистриран в информационната система на ТФС.

Линк за плащане

Услугата линк за плащане е предназначена за малки фирми, които желаят да получават онлайн плащания с кредитни и дебитни карти, но нямат възможност да инсталират виртуални терминални устройства ПОС на сайта си или изобщо нямат сайт.

За да ползвате услугата линк за плащане, е необходимо Вашата фирма да има платежна карта trans.card Mastercard Business, която се издава бързо и лесно от ТФС, а Вашия клиент да има карта, която поддържа последна версия на стандарта 3-D Secure. Картата на Вашия клиент може да е издадена както в България, така и в чужбина. По същество, услугата на ТФС представлява прехвърляне на пари онлайн от картата на Вашия клиент по картата на Вашата фирма в реално време и в сигурна среда.

След активирането на Вашата бизнес карта, Вие ще можете да създавате линкове за плащане и да ги изпращате чрез e-mail или SMS на клиенти на Вашата фирма, направили поръчка на стоки или услуги при Вас.

Когато Вашият клиент кликне на получения линк за плащане, ще се отвори сигурен раздел в интернет страницата на ТФС с подробна информация за поръчката и начините на плащане. Вашият клиент трябва да избере вида на картата, с която ще плаща, и да извърши плащането, като следва указанията. Плащането се извършва при спазване на всички задължителни стандарти за сигурност.

След като Вашият клиент извърши успешно онлайн плащане на поръчката, сумата ще постъпи незабавно по картата trans.card Mastercard Business на Вашата фирма.Получателят може да заяви известяване за всяко получено плащане чрез SMS или да получава нотификация в мобилното приложение Transcard Mobile.

Всеки линк за плащане е валиден 48 часа. Ако през това време по него не постъпи плащане, линкът се деактивира автоматично. В интернет профила на Вашата карта trans.card Mastercard Business можете да следите онлайн постъпилите плащания по всички изпратени линкове, както и да деактивирате линкове преди изтичане на срока им на валидност.

За да създадете линк за плащане:

 1. Влезте в интернет профила на Вашата карта, издадена от ТФС. От раздел „Преводи“ изберете подраздел „Линк за плащане“ и натиснете бутона „Нов линк за плащане“.
 2. Попълнете сумата за плащане, основанието, имената и данните за контакт с платеца и натиснете бутона „Напред“.
 3. На следващия екран се показва въведената от Вас информация за линка. Прегледайте информацията, въведете Вашия е-ПИН код и натиснете бутона „Създай“.

Линкът за плащане е готов. Вие можете да го изпратите автоматично на въведените при създаването на линка e-mail или телефон на Вашия клиент или да копирате линка и да го изпратите до Вашия клиент чрез Viber, WhatsApp, Messenger, Skype или друго приложение за обмен на съобщения.

За всяко успешно плащане, извършено чрез платежен линк, ТФС ще удържа от бизнес картата на Вашата фирма, следните такси:

сума на плащането такса
до 100 лева включително 1 лев
от 100.01 до 500 лева включително 3 лева
от 500.01 до 1 000 лева включително 5 лева
над 1 000 лева 0.7% от цялата сума + 5 лева

Онлайн плащане на комунални сметки и данъци

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) разполага със собствена система за онлайн плащане на комунални сметки и данъци. Чрез нея могат да се плащат сметки за електроенергия, водоснабдяване, мобилни и стационарни телефони, цифрова и кабелна телевизия, интернет, местни данъци и такси, застраховки.

Плащането на битови сметки и местни данъци е без никакви такси.

Чрез системата можете да плащате следните сметки на фирмата:

 • електроснабдяване - ЧЕЗ България
 • водоснабдяване - ВиК Варна
 • телефон, телевизия, интернет - А1, Виваком, Yettel
 • местни данъци и такси - към общините Столична, Варна, Бургас, Велико Търново и Перник
 • застраховане - MetLife

За да плащате онлайн битови сметки с карта, издадена от ТФС, трябва да регистрирате сметката. За целта направете следното:

 1. Влезте във Вашия интернет профил, като въведете данните на картата, с която искате да плащате битови сметки.
 2. Изберете раздел „Битови сметки онлайн”, подраздел „Регистрация за плащане”.
 3. Изберете дружеството, към което искате да плащате сметки, и въведете необходимите параметри – клиентски или абонатен номер и други.
 4. Изберете начина на плащане – автоматично плащане или плащане след потвърждениe.
 5. Изберете момента и начина на известяване.

ПОС терминали

Заявете реален ПОС терминал от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) за Вашия реален търговски обект и виртуален ПОС терминал от ТФС за Вашия електронен магазин.

Ще получите:

 • модерни решения за приемане на плащания с кредитни и дебитни карти, издадени в България, при изключително изгодни условия
 • възможности за приемане на безконтактни плащания
 • безплатен интернет профил с подробна справочна информация за всички плащания, извършени чрез ПОС терминалите
 • безплатни автоматични преводи на платените чрез ПОС терминалите суми по Вашата банкова сметка или по Вашата платежна сметка в ТФС – с избрана от Вас периодичност
 • възможност за възстановяване на суми (refund) по картата, с която са платени – предлага се само на фирми, които имат бизнес кредитна карта, издадена от ТФС
 • денонощен контактен център за съдействие при технически проблеми
 • възможности за безплатна директна реклама на Вашия бизнес пред десетки хиляди потенциални клиенти с висока платежоспособност – притежатели на карти, издадени от ТФС
 • безплатна автоматизирана система за стимулиране на Вашите продажби чрез предоставяне на търговски отстъпки (cash back) при плащане с карти, издадени от ТФС, по избрана от Вас схема.

ТФС предлага безплатно инсталиране и техническо обслужване на всички ПОС терминали.
Вашата фирма не дължи наем за ползване на ПОС терминалите на ТФС.

ТФС предлага три вида реални ПОС терминали:

 • Мобилни – с GPRS свързване
 • Стационарни – с мрежово свързване чрез мрежата на Вашия търговски обект (LAN)
 • mPOS – с директно инсталиране към касов апарат или смарт устройство. Сумата на плащането се въвежда еднократно – само в касовата система, и се издава само една бележка.

Решенията за начина на свързване на реалните ПОС терминали и интеграцията им с касовите системи в търговските обекти ще Ви бъдат предложени на място от експертите на ТФС.

Виртуалните ПОС терминали на ТФС са с възможности за интеграция с широк спектър от платформи за електронна търговия (електронни магазини).

При плащане на ПОС терминал ТФС прилага задълбочено установяване на идентичността на клиента (ЗУИК).

Заявете ПОС терминал в отдел „Връзки с търговци”:

телефони:
02/49 68 113, 0889/69 01 02
02/49 68 112, 0877/15 71 22

e-mail: trade@tfs.bg

Програми за лоялните клиенти на Вашата фирма

Имате:
 • бизнес с няколко търговски обекта – магазини, ресторанти, кафета, аптеки, хотели, сервизи и други
 • голям брой клиенти – случайни и постоянни
Искате:
 • да превърнете случайните клиенти в постоянни
 • да увеличите продажбите на постоянните си клиенти
Не искате:
 • да затруднявате клиентите със събиране на точки, стикери, купони, билети, „монети”
 • да участвате в колективни лоялни програми с други търговци, с които нямате нищо общо.

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ще Ви създаде Ваша собствена, централизирана програма за лоялни клиенти, която ще работи в реално време във всички Ваши обекти.

Как работи?

Избрани от Вас клиенти получават електронни карти, произведени и обслужвани от ТФС, с дизайн, определен от Вас. С картата лоялните Ви клиенти получават отстъпки в зависимост от:

 • сумата на покупката
 • натрупания оборот от клиента за определен период
 • вида на стоката или услугата
 • деня и часа на покупката
 • търговския обект
 • други.

Уникално!
Клиентът може да внася пари по картата, които да ползва за плащане на стоки или услуги само във Вашите търговски обекти – срещу по-голяма отстъпка.

ТФС обработва всички операции с картите в режим онлайн чрез собствения си картов авторизационен център, който работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и може да се свърже с Вашата касова информационна система.

Заявете Вашата индивидуална лоялна програма в отдел „Връзки с търговци”:

телефони:
02/49 68 113, 0889/69 01 02
02/49 68 112, 0877/15 71 22

e-mail: trade@tfs.bg

Допълнителни приходи от директен маркетинг

Ако имате фирма с голям брой контакти с физически или юридически лица, можете да увеличите приходите на фирмата, като станете маркетингов партньор (дистрибутор) на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС).

Дистрибуторите на ТФС:
 • търсят потенциални клиенти за картите, издавани от ТФС
 • получават възнаграждение за всеки договор за издаване на карта, сключен между ТФС и клиент със съдействието на дистрибутора
 • получават достъп до онлайн система за отчитане статуса на всяко заявление за карта на ТФС, подадено със съдействието на дистрибутора.
Дистрибуторите на ТФС:
 • не плащат на ТФС никакви суми, за да извършват дейността си
 • не сключват никакви договори с клиентите на ТФС нито от свое име, нито от името на ТФС
 • не събират и не обработват лични данни на клиентите на ТФС
 • не поемат никакви ангажименти във връзка с картите на ТФС.
Повече информация за партньорството с ТФС ще получите в отдел „Връзки с търговци”:

телефони:
02/49 68 113, 0889/69 01 02
02/49 68 112, 0877/15 71 22

e-mail: trade@tfs.bg

Избери точното решение за твоята фирма!