Изгодна
алтернатива
на банките

Кредити и разплащания

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) е лицензирана платежна институция.

ТФС може да бъде изгодна алтернатива на банките, ако Вашата фирма търси:

 • Бизнес кредитна карта

  transcard mastercard business
 • Безплатна платежна сметка с IBAN

  Безплатна платежна сметка
 • Преводи по карти, банкови сметки и към бюджета

  Преводи по карти и банкови сметки в България
 • Групови преводи по карти

  Групови преводи по карти
 • Онлайн плащане на комунални сметки и данъци

  Онлайн плащане на комунални сметки и данъци
 • ПОС терминали – реални и виртуални

  ПОС терминали – реални и виртуални
 • Стимулиране на продажбите чрез програми за лоялни клиенти

  Лоялни програми за Вашия бизнес
 • Допълнителни приходи от директен маркетинг

  Стани наш партньор

Бизнес кредитна карта

За да осигурите на Вашата фирма достъп до една изгодна алтернатива на банковото обслужване, трябва да заявите кредитна карта Transcard Mastercard Business.

Transcard Mastercard Business
 • кредитен лимитдо 100 лева, вкл.от 100 до 50 000 лева
 • годишна лихва14.5%14.5%
 • годишна таксабез такса50 лева
 • обезпечениебез обезпечениезапис на заповед
 • плащане в България, чужбина, интернетбез таксибез такси
 • отстъпки при пазаруване в Българиядо 30%до 30%

Ако нямате нужда от кредит, картата ще Ви бъде без такси за издаване и ползване.

С Transcard Mastercard Business плащате стоки и услуги в България, чужбина и интернет без никакви такси.

При плащане в България можете да получите отстъпки до 30% от цената на стоката или услугата.

Условия за получаване на кредитен лимит по картата

За да получи кредитен лимит по картата в размер над 100 лева, Вашата фирма трябва да отговаря на следните условия:

 • да е ООД, ЕООД, АД или ЕАД
 • да е извършвала дейност от поне 1 година
 • да не е на загуба според последния годишен финансов отчет
 • да няма просрочени кредити
 • нетните приходи да са достатъчни за редовното обслужване минималните погасителни вноски по кредитите
 • във фирмата да работят поне 3 осигурени лица.
Обезпечаване на кредитите по картата

При кредитен лимит по картата до 100 лева не се изисква никакво обезпечение.

При кредитен лимит по картата над 100 лева кредитите се обезпечават само със запис на заповед. ТФС не изисква да обезпечавате кредитите със сгради, земи, машини, стоки, нематериални и финансови активи и други.

За да заявите Transcard Mastercard Business:
 1. Свалете заявлението от тук, попълнете го и го подпишете.
 2. Изпратете подписаното заявление в ТФС по един от следните начини:
  • в сканиран или пресниман вид – на e-mail: office@tfs.bg
  • на хартиен носител по пощата – в офиса на Транскарт Файненшъл Сървисис на адрес: бул. Черни връх 43, 1407 гр. София
  • на хартиен носител лично – в офиса на Транскарт Файненшъл Сървисис на адрес: бул. Черни връх 43, 1407 гр. София.

Безплатна платежна сметка с IBAN

Ползването на банкова разплащателна сметка в много случаи е свързано със съществени разходи за фирмата. Обикновено банките събират такси за откриване, месечно обслужване и закриване на разплащателната сметка, като годишният разход само за обслужването на банковата сметка може да надхвърли 100 лева.

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) предлага на Вашата фирма платежна сметка с индивидуален IBAN, без такси за откриване, обслужване и закриване.

Вие можете да захранвате Вашата платежна сметка с пари по начините, посочени тук.

Парите, постъпили по платежната сметка, могат да се използват за:

Всички безкасови платежни операции се извършват от платежната сметка с използване на кредитната карта Transcard Mastercard Business.

Преводи по карти, банкови сметки и към бюджета

С кредитната карта Transcard Mastercard Business можете да нареждате онлайн парични преводи от платежната сметка на Вашата фирма:

 • по карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС);
 • по банкови сметки в България.
 • към бюджета.

Преводите по карти се извършват за секунди. Получателят може да ползва парите веднага.

При превод по банкова сметка в България или към бюджета получателят може да ползва парите след обработката на превода от обслужващите банки.

Всички видове преводи се нареждат онлайн от интернет профила на Вашата фирма. За да наредите превод:

 1. Влезте в интернет профила, като въведете данните на картата, от която искате да прехвърлите парите.
 2. Изберете раздел „Парични преводи”
 3. Изберете една от опциите – „от карта по карта”, „по банкова сметка” или "към бюджета".
 4. Попълнете нареждането и потвърдете операцията с е-ПИН кода на картата, от която прехвърляте парите.
 5. Въведете еднократния код за сигурност, който ще получите с безплатен SMS на предоставения от Вас мобилен телефон.

Групови преводи

С кредитната карта Transcard Mastercard Business можете да нареждате онлайн групови преводи.

Групов превод е прехвърляне на пари от платежната сметка на Вашата фирма по няколко карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС), с едно платежно нареждане.

Груповите преводи са лесен и изгоден вариант за изплащане на заплати или други периодични плащания по дебитни карти trans.cash, издадени от ТФС на Ваши служители или контрагенти.

С дебитните карти trans.cash тегленето на пари в брой от всички банкомати в България е без такси.

За да нареждате групови преводи, е необходимо да подпишете допълнително споразумение към рамковия договор, сключен между Вашата фирма и ТФС.

След като подпишете допълнителното споразумение:

 1. Изгответе файл с платежното нареждане за груповия превод във формата, описан в допълнителното споразумение.
 2. Влезте в интернет профила на Вашата фирма, раздел „Групови преводи”.
 3. Качете файла с платежното нареждане за груповия превод в информационната система на ТФС, като следвате указанията в интернет профила.
 4. Наредете изпълнението на груповия превод и потвърдете нареждането с Вашия е-ПИН код и еднократния код за сигурност, който ще получите с безплатен SMS на предоставения от Вас мобилен телефон.

Онлайн плащане на комунални сметки и данъци

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) разполага със собствена система за онлайн плащане на комунални сметки и данъци, която се нарича trans@home.

Чрез trans@home могат да се плащат сметки за електроенергия, водоснабдяване, мобилни и стационарни телефони, цифрова и кабелна телевизия, интернет, местни данъци и такси, застраховки.

За разлика от други подобни системи, всички видове плащания чрез trans@home са без никакви такси.

Чрез trans@home можете да плащате следните сметки на фирмата:

 • електроснабдяване - ЧЕЗ България
 • водоснабдяване - ВиК Варна
 • телефон, телевизия, интернет - Мтел, Виваком, Теленор, bob
 • местни данъци и такси - към общините Столична, Варна, Бургас, Велико Търново и Перник
 • застраховане - MetLife

За да плащате онлайн битови сметки с карта, издадена от ТФС, трябва да се регистрирате в системата trans@home. За целта направете следното:

 1. Влезте във Вашия интернет профил, като въведете данните на картата, с която искате да плащате битови сметки.
 2. Изберете раздел „Битови сметки онлайн”, подраздел „Регистрация за плащане”.
 3. Изберете дружеството, към което искате да плащате сметки, и въведете необходимите параметри – клиентски или абонатен номер и други.
 4. Изберете начина на плащане – автоматично плащане или плащане след потвърждениe.
 5. Изберете момента и начина на известяване.

ПОС терминали

Заявете реален ПОС терминал от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) за Вашия реален търговски обект и виртуален ПОС терминал от ТФС за Вашия електронен магазин.

Ще получите:

 • модерни решения за приемане на плащания с кредитни и дебитни карти, издадени в България, при изключително изгодни условия
 • възможности за приемане на безконтактни плащания
 • безплатен интернет профил с подробна справочна информация за всички плащания, извършени чрез ПОС терминалите
 • безплатни автоматични преводи на платените чрез ПОС терминалите суми по Вашата банкова сметка или по Вашата платежна сметка в ТФС – с избрана от Вас периодичност
 • възможност за възстановяване на суми (refund) по картата, с която са платени – предлага се само на фирми, които имат бизнес кредитна карта, издадена от ТФС
 • денонощен контактен център за съдействие при технически проблеми
 • възможности за безплатна директна реклама на Вашия бизнес пред десетки хиляди потенциални клиенти с висока платежоспособност – притежатели на карти, издадени от ТФС
 • безплатна автоматизирана система за стимулиране на Вашите продажби чрез предоставяне на търговски отстъпки (cash back) при плащане с карти, издадени от ТФС, по избрана от Вас схема.

ТФС предлага безплатно инсталиране и техническо обслужване на всички ПОС терминали.
Вашата фирма не дължи наем за ползване на ПОС терминалите на ТФС.

ТФС предлага три вида реални ПОС терминали:

 • Мобилни – с GPRS свързване
 • Стационарни – с мрежово свързване чрез мрежата на Вашия търговски обект (LAN)
 • mPOS – с директно инсталиране към касов апарат или смарт устройство. Сумата на плащането се въвежда еднократно – само в касовата система, и се издава само една бележка.

Решенията за начина на свързване на реалните ПОС терминали и интеграцията им с касовите системи в търговските обекти ще Ви бъдат предложени на място от експертите на ТФС.

Виртуалните ПОС терминали на ТФС са с възможности за интеграция с широк спектър от платформи за електронна търговия (електронни магазини).

Заявете ПОС терминал в отдел „Връзки с търговци”:

телефони:
02/49 69 150, 0889/69 01 50
02/49 68 113, 0889/69 01 02
02/49 68 112, 0877/15 71 22

e-mail: trade@tfs.bg

Програми за лоялните клиенти на Вашата фирма

Имате:
 • бизнес с няколко търговски обекта – магазини, ресторанти, кафета, аптеки, хотели, сервизи и други
 • голям брой клиенти – случайни и постоянни
Искате:
 • да превърнете случайните клиенти в постоянни
 • да увеличите продажбите на постоянните си клиенти
Не искате:
 • да затруднявате клиентите със събиране на точки, стикери, купони, билети, „монети”
 • да участвате в колективни лоялни програми с други търговци, с които нямате нищо общо.

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ще Ви създаде Ваша собствена, централизирана програма за лоялни клиенти, която ще работи в реално време във всички Ваши обекти.

Как работи?

Избрани от Вас клиенти получават електронни карти, произведени и обслужвани от ТФС, с дизайн, определен от Вас. С картата лоялните Ви клиенти получават отстъпки в зависимост от:

 • сумата на покупката
 • натрупания оборот от клиента за определен период
 • вида на стоката или услугата
 • деня и часа на покупката
 • търговския обект
 • други.

Уникално!
Клиентът може да внася пари по картата, които да ползва за плащане на стоки или услуги само във Вашите търговски обекти – срещу по-голяма отстъпка.

ТФС обработва всички операции с картите в режим онлайн чрез собствения си картов авторизационен център, който работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и може да се свърже с Вашата касова информационна система.

Заявете Вашата индивидуална лоялна програма в отдел „Връзки с търговци”:

телефони:
02/49 69 150, 0889/69 01 50
02/49 68 113, 0889/69 01 02
02/49 68 112, 0877/15 71 22

e-mail: trade@tfs.bg

Допълнителни приходи от директен маркетинг

Ако имате фирма с голям брой контакти с физически или юридически лица, можете да увеличите приходите на фирмата, като станете маркетингов партньор (дистрибутор) на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС).

Дистрибуторите на ТФС:
 • търсят потенциални клиенти за картите, издавани от ТФС
 • получават възнаграждение за всеки договор за издаване на карта, сключен между ТФС и клиент със съдействието на дистрибутора
 • получават достъп до онлайн система за отчитане статуса на всяко заявление за карта на ТФС, подадено със съдействието на дистрибутора.
Дистрибуторите на ТФС:
 • не плащат на ТФС никакви суми, за да извършват дейността си
 • не сключват никакви договори с клиентите на ТФС нито от свое име, нито от името на ТФС
 • не събират и не обработват лични данни на клиентите на ТФС
 • не поемат никакви ангажименти във връзка с картите на ТФС.
Повече информация за партньорството с ТФС ще получите в отдел „Връзки с търговци”:

телефони:
02/49 69 150, 0889/69 01 50
02/49 68 113, 0889/69 01 02
02/49 68 112, 0877/15 71 22

e-mail: trade@tfs.bg

Избери точното решение за твоята фирма!