Получаване
на карта

получаване на карта

В най-удобната пощенска станция

Вие можете да подадете заявление за издаване на дебитна или кредитна карта:

До 3 работни дни ще получите телефонно обаждане от ТФС с информация за резултата от разглеждането на Вашето заявление. Издаването на дебитните карти е гарантирано на всеки пълнолетен български гражданин. Издаването на кредитна карта зависи от Вашата кредитоспособност.

В случай че заявлението Ви е одобрено, в телефонния разговор трябва да посочите най-удобната за Вас градска пощенска станция за получаване на издадената карта. ТФС ще Ви изпрати безплатен SMS в момента, в който картата пристигне в избраната от Вас пощенска станция.

В пощенската станция е необходимо да подпишете комплект с документи и да предоставите копие от личната си карта. След получаването на подписаните от Вас документи в ТФС, картата Ви ще бъде активирана, за което ще бъдете информирани с безплатен SMS.

Ползвай картата активно – ще получиш отстъпки, бонуси, безлихвени периоди!