Кредит овърдрафт
без лихва

Заяви карта сега

кредит овърдрафт по дебитна карта Transcard

Сума на кредита: от 100 до 500 лева

Разрешава се автоматично!

Теглиш парите от банкомат без такси!

Пазаруваш с картата с отстъпки до 30%!


Заяви дебитна карта Transcard сега!

Какво е кредит овърдрафт?

Овърдрафтът е кредитен лимит по дебитна карта Transcard в размер от 100 до 500 лева.

Когато не ти достигат собствени пари по дебитната карта, можеш да ползваш този кредитен лимит, за да пазаруваш с картата или да теглиш пари в брой от банкомат.

Пазаруването в България е с отстъпки до 30%!

Тегленето на пари от всички банкомати в България е без такси!


Заяви дебитна карта Transcard сега!

Кой може да ползва кредит овърдрафт?

  1. Пенсионери, които получават пенсията си по дебитна карта Transcard
  2. Клиенти, които два поредни месеца са плащали с дебитната си карта Transcard стоки или услуги за поне 100 лева месечно.

Как се разрешава овърдрафтът?

Изцяло автоматично.

Не кандидатстваш и не подаваш заявления за кредит.

В края на всеки месец Транскарт Файненшъл Сървисис проверява дали отговаряш на условията за ползване на кредит овърдрафт. Ако отговаряш на условията, кредитът ти се разрешава автоматично в първия работен ден на месеца.

След като ти се разреши кредитът, можеш да ползваш парите веднага.

Как се определя сумата на кредита за пенсионери?

Вземат се 70% от сумата на пенсията, преведена по дебитната карта Transcard  за предходния месец. Полученият резултат се закръглява до 10 лева нагоре.

Пример

През месец януари по дебитната карта Transcard са ти превели пенсия в размер на 550 лева. 70% от тази пенсия е 385 лева. Тази сума се закръглява до 10 лева нагоре и така се получава 390 лева.

Това означава, че през месец февруари ти ще можеш да ползваш кредит овърдрафт в размер на 390 лева.

Как се определя сумата на кредита, ако не си пенсионер?

Взема се по-малката месечна сума на платените с дебитната карта  Transcard стоки или услуги за предходните 2 месеца. Тази сума се закръглява до 10 лева нагоре.

Пример

През месец януари си пазарувал с дебитната карта Transcard за 293 лева, а през месец февруари си платил с картата битови сметки за 348 лева. По-малката сума от двата месеца е 293 лева. Тази сума се закръглява до 10 лева нагоре и така се получава 300 лева.

Това означава, че през месец март ти ще можеш да ползваш кредит овърдрафт в размер на 300 лева.

Колко е лихвата по кредита?

Няма лихва!

Ако през даден месец си ползвал кредит овърдрафт, се начислява месечна такса, определена от следната таблица:

Максимална сума на ползвания овърдрафт, отчетена през календарния месец Месечна такса за ползване на овърдрафт
до 5 лева, включително без такса
от 5.01 до 100 лева, включително 4 лева
от 100.01 до 200 лева, включително 8 лева
от 200.01 до 300 лева, включително 12 лева
от 300.01 до 400 лева, включително 16 лева
от 400.01 до 500 лева, включително 20 лева

Какъв е срокът за погасяване на кредита?

Всеки кредит овърдрафт трябва да бъде погасен в срок до 1 месец.

В интернет профила и приложението Transcard Mobile ще получаваш месечни извлечения с подробна информация за дължимите суми към края на месеца. Сумата, посочена в месечното извлечение, трябва да бъде погасена изцяло най-късно до края на следващия месец.


Заяви дебитна карта Transcard сега!

Ползвай кредит овърдрафт без лихва!