Превеждай и получавай

пари за секунди!

без оскъпяване

Клиентите на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) могат да нареждат и да получават незабавни преводи в левове чрез Blink – програма за незабавни плащания на Националната картова и платежна схема, която е част от БОРИКА АД.

Незабавни преводи могат да се извършват само между сметки в банки или други доставчици на платежни услуги, които участват в Blink.

Клиентите на ТФС могат да подават платежните нареждания за незабавни преводи чрез:

Ако получателят има сметка в банка или друг доставчик на платежни услуги, които участват в Blink, парите ще се прехвърлят по сметката на получателя
в рамките на 10 секунди.

Ако банката или доставчикът на платежни услуги на получателя не участва в Blink, ТФС ще изпълни стандартен превод на пари чрез платежната система БИСЕРА.

При нареждане на превод ТФС прилага процедура по задълбочено установяване на идентичността на клиента (ЗУИК).

Превеждай и получавай пари незабавно чрез Blink!