Допълнителни карти

с лимити, определени от теб

допълнителна кредитна карта

към твоята основна кредитна карта

Вие можете да заявите допълнителни карти към Вашата основна кредитна карта, издадена от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС). Всяка допълнителна карта има индивидуален номер, ПИН код и е-ПИН код.

Картодържателят на основната кредитна карта определя самостоятелно лимитите по всяка допълнителна карта. С основната и допълнителните карти могат да се усвояват кредити до общия максимален размер, посочен в рамковия договор между ТФС и картодържателя на основната карта.

Обслужването на кредитите, усвоени както с основната, така и с допълнителните карти, е задължение на картодържателя на основната карта.

Допълнителните карти могат да се заявяват от интернет профила на картодържателя на основната кредитна карта, раздел „Заявления”, подраздел „Допълнителни карти”, или в офиса за обслужване на клиенти на ТФС.

Допълнителните карти към националната кредитна карта trans.card са без годишни такси.

Зарадвай близките си хора – подари им кредитна карта