Защита
срещу измами

незабавно и
напълно безплатно

Пази се!

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) Ви предлага няколко безплатни начина за защита на Вашите карти срещу измами.

Забраняване и разрешаване на операциите в интернет

Рискът от злоупотреби в интернет с Вашите международни карти trans.card Mastercard, trans.pay Mastercard и trans.cash Debit Mastercard може да бъде елиминиран изцяло. За целта е необходимо да забранявате операциите в интернет с Вашите карти след всяко плащане на стоки или услуги в глобалната мрежа.

Забраната и разрешаването на операциите в интернет става незабавно и е напълно безплатно.

Вие можете да забранявате и да разрешавате операциите с Вашите карти в интернет по два начина:

Виртуален номер за плащане в интернет

Вие можете да защитите от измами Вашата кредитна карта trans.card Mastercard и дебитна карта trans.cash Debit Mastercard по следния начин. При плащане в интернет, вместо да въвеждате реалния номер на Вашата карта, можете да ползвате временен виртуален номер със срок и лимит за плащане, определени от Вас.

Виж повече
Еднократни SMS кодове за сигурност

При извършване на някои операции от Вашия интернет профил, онлайн портфейл или от мобилното приложение Transcard Mobile, ТФС изисква въвеждането на SMS код с цел повишаване нивото на сигурност.

Всеки SMS код е еднократен и се изпраща от ТФС на предоставения от Вас мобилен телефон с безплатен SMS.

E-mail известяване при операция в интернет

ТФС Ви предлага безплатно известяване по e-mail при всяка операция с Вашата карта в интернет. Вие можете да се регистрирате за безплатното e-mail известяване от Вашия интернет профил, раздел „Известяване”.

Блокиране на карта

При загубване или кражба на Вашата карта, както и при всяко съмнение за злоупотреба с нея, е необходимо незабавно да я блокирате. ТФС Ви осигурява 3 начина за незабавно блокиране на картата:

От съображения за сигурност деблокирането на Вашата картата се извършва от ТФС само при писмено искане, подадено от Вас.

Осигури си безплатна защита срещу измами!