Защита
срещу измами

Намали риска от измами!

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) Ви предлага няколко начина да минимизирате риска от измами с Вашите карти:

Задълбочено установяване на идентичността на клиента (ЗУИК)

Задълбоченото установяване на идентичността на клиента (ЗУИК) е процедура, с която се минимизира рискът от измами и други злоупотреби при извършване на платежни и справочни операции.

В съответствие с действащото законодателство, ТФС прилага ЗУИК, когато клиентът:

При ЗУИК идентичността на клиента се установява чрез използване на два от следните независими елементи:

1. Знание – нещо, което само клиентът знае

За целите на ЗУИК клиентите на ТФС могат да използват следните елементи, представляващи знание:

2. Притежание – нещо, което само клиентът притежава

За целите на ЗУИК клиентите на ТФС могат да използват следните елементи, представляващи притежание:

3. Характерна особеност – нещо, което характеризира клиента

За целите на ЗУИК клиентите на ТФС могат да използват някои свои биометрични характеристики, като пръстови отпечатъци, геометрия на лицето и други – при плащане на стоки и услуги чрез интернет (на виртуално терминално устройство ПОС); при влизане в интернет профила и мобилното приложение Transcard Mobile и извършване на платежни и други операции в тях.

При електронни платежни операции, инициирани от разстояние, ТФС прилага ЗУИК чрез променливи елементи, свързващи операцията с конкретна сума и получател.

Освен ЗУИК, ТФС предлага на клиентите следните допълнителни методи за защита срещу измами:

Забраняване и разрешаване на операциите в интернет

Рискът от злоупотреби в интернет може да бъде елиминиран изцяло. За целта е необходимо да забранявате операциите в интернет с Вашата карта след всяко плащане на стоки или услуги в глобалната мрежа.

Забраната и разрешаването на операциите в интернет става незабавно и е напълно безплатно.

Вие можете да забранявате и да разрешавате операциите с Вашите карти в интернет по два начина:

Виртуален номер за плащане в интернет

Вие можете да защитите от измами Вашата кредитна карта trans.card Mastercard и дебитна карта trans.cash Mastercard по следния начин. При плащане в интернет, вместо да въвеждате реалния номер на Вашата карта, можете да ползвате временен виртуален номер със срок и лимит за плащане, определени от Вас.

Виж повече
Известяване при транзакция

ТФС Ви предлага следните възможности за незабавно известяване при транзакция с Вашата карта:

SMS известяване при транзакция и получаване на превод

ТФС може да Ви уведомява чрез SMS при всяко извършване на платежна операция с Вашата карта и при получаване на банков превод. Тази услуга Ви предлага допълнителна сигурност. При получаване на SMS за транзакция с Вашата карта, която Вие не можете да разпознаете, е необходимо незабавно да се свържете с денонощния контактен център на ТФС.

Вие можете да заявите услугата от Вашия интернет профил, раздел „Известяване”, подраздел „SMS известяване”.

За всяко едно изпратено SMS известие се начислява такса в размер на 0.15 лева (с ДДС).

Известия в Transcard Mobile (push нотификации)

С Transcard Mobile получавате напълно безплатни известия (push нотификации) при всяко плащане с Вашата карта, при теглене на пари, при възникване и плащане на битови сметки и местни данъци и такси, при нареждане и получаване на преводи и други.

E-mail известяване при операция в интернет

ТФС Ви предлага безплатно известяване по e-mail при всяка операция с Вашата карта в интернет. Вие можете да се регистрирате за безплатното e-mail известяване от Вашия интернет профил, раздел „Известяване”.

Блокиране на карта

При загубване или кражба на Вашата карта, както и при всяко съмнение за злоупотреба с нея, е необходимо незабавно да я блокирате. ТФС Ви осигурява 3 начина за незабавно блокиране на картата:

От съображения за сигурност деблокирането на Вашата картата се извършва от ТФС само при писмено искане, подадено от Вас.

Защити своята карта!