Плащай битови сметки и данъци онлайн

без никакви такси!

битови сметки и данъци онлайн

от интернет профила или Transcard Mobile

Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) предлага на своите клиенти възможност да плащат онлайн битови сметки, местни данъци и такси и застраховки.

За да плащате битови сметки и местни данъци, е необходимо да ги регистрирате. При регистрацията ТФС прилага процедура по задълбочено установяване на идентичността на клиента (ЗУИК).

Регистрацията и плащането се извършват чрез интернет профила или Transcard Mobile с всички карти, издадени от ТФС.

Плащането на битови сметки и местни данъци е без никакви такси.

Виж кои сметки можеш да плащаш

Регистрация

Регистрация на битови сметки

Изберете доставчик на комунални услуги, попълнете абонатен, клиентски или друг номер и изберете начина на плащане – автоматично или плащане след потвърждениe.

Регистрация на местни данъци и такси

Изберете община и попълнете ЕГН или ЕИК на задълженото лице.

Плащане

Автоматично плащане

Автоматично могат да се плащат само битови сметки.

Ако при регистрация на битова сметка сте избрали автоматично плащане, Вашето задължение ще бъде платено автоматично в момента, в който възникне.

Плащане след потвърждение

При плащане след потвърждение ще получавате известие при всяко възникване на задължение. Задължението можете да платите:

Подари си време, спести си таксите!