Международни кредитни карти

Заяви сега

В България, чужбина и интернет

 • кредитен лимит – до 20 000 лева
 • плащане в България, чужбина и интернет – без такси
 • плащане на битови сметки и данъци – без такси
 • безлихвен период при плащане с картата – до 45 дни
 • безлихвен период при превод на пари – до 45 дни
 • при плащане в евро – превалутиране по фиксинга на БНБ, без такси за превалутиране
 • търговски отстъпки при пазаруване – до 30%

Ползвай кредит без лихви и без вноски за 6 месеца

Имаш кредити с високи лихви и такси?

След активирането на кредитната карта Transcard Mastercard 
нареди
balance transfer:

Ще се отървеш от неизгодните кредити и ще ползваш

кредит без лихви и без вноски за 6 месеца!

Виж повече

Ползвай кредити многократно

Ползвай кредитния лимит по твоята кредитна карта Transcard Mastercard за:

Погасявай усвоените кредити изцяло или частично по всяко време.

Ползвай нови кредити неограничен брой пъти в рамките на кредитния лимит.

Не забравяй да погасяваш минималните месечни вноски.

Ползвай безлихвени периоди многократно!

С кредитни карти Transcard Mastercard ползваш безлихвен период до 45 дни:

 • при плащане с картата
 • при преводи на пари

Ако до 15-то число на месеца погасиш изцяло задължението, посочено в последното месечно извлечение, ще ползваш нов безлихвен период до 45 дни.

Ползвай безлихвен период по Transcard Mastercard неограничен брой пъти!

Минимални погасителни вноски

Задължителната месечна вноска по кредитните карти Transcard Mastercard e много малка:

 • 1% от сумата на главницата
 • месечна лихва, ако не си в безлихвен период
 • начислените такси, ако си ползвал някоя платена услуга.

Пример

Ако ти имаш Transcard Mastercard Standard и през текущия месец:

 • не си ползвал безлихвен период
 • с картата си плащал стоки и услуги
 • усвоил си общо 1000 лева

Задължителната месечна вноска ще ти бъде:

25 лева и 75 стотинки

Основни параметри

Международни кредитни карти

Mastercard Standard

кредитен лимит

от 500
до 20000 лева

годишна такса

50 лева

такса за трансфер 
на баланси

2%+10 лева

плащане на стоки 
и услуги

без такси

годишен

лихвен процент

18.9%

Mastercard Gold

кредитен лимит

от 10000
до 20000 лева

годишна такса

100 лева

такса за трансфер 
на баланси

2%+10 лева

плащане на стоки 
и услуги

без такси

годишен

лихвен процент

17.2%

Годишен процент на разходите – пример

 • вид на картата

  Mastercard Standard

  Mastercard Gold

 • годишен процент на разходите (ГПР)

  21.76%

  20.87%

 • кредитен лимит

  10000 лева

  10000 лева

 • общата сума, дължима от потребителя

  11103.08 лева

  11056.00 лева

 • месечна вноска

  921.09 лева

  913.00 лева

Изчисленията на годишния процент на разходите (ГПР) и общата сума, дължима от потребителя са направени при следните допускания:

 1. Максималният размер на кредита е 3 000 лева за националните карти и 10 000 лева за международните карти и е усвоен незабавно и изцяло.
 2. Кредитът е със срок 12 месеца и се погасява на 12 равни месечни вноски.
 3. Годишната такса за използване на платежната карта се плаща заедно с първата погасителна вноска по кредита.

Много повече

Пазарувай в цял свят с Transcard Mastercard