Международни кредитни карти

Заяви сега

В България, чужбина и интернет

 • кредитен лимит – до 20 000 лева
 • плащане в България, чужбина и интернет – без такси
 • при плащане в евро – превалутиране по фиксинга на БНБ, без такси за превалутиране
 • плащане на битови сметки и данъци – без такси
 • нареждане на  преводи по платежни сметки в България, включително и към бюджета
 • безлихвен период при плащане – до 45 дни
 • търговски отстъпки при пазаруване – до 30%
 • безконтактно плащане с картата
 • безконтактно плащане с Apple Pay и Google Pay - бързо, лесно и сигурно
 • мобилен достъп с Transcard Mobile
 • След активирането на картата нареди
 • balance transfer

 • Ще се освободиш завинаги от скъпите кредити
 • Ще ползваш кредит без лихви и вноски за 6 месеца
 • Виж повече

Резюме

trans.card
Mastercard Standard
trans.card
Mastercard Gold

Кредитен лимит

от 500 лева
до 20 000 лева
от 10 000 лева
до 20 000 лева

Годишна такса

50 лева
100 лева

Годишна лихва

18.9%
17.2%

Плащане на стоки, услуги и битови сметки

без
такси
без
такси
 • Кредитен лимит

  Годишна такса

  Годишна лихва

  Плащане на стоки, услуги и битови сметки

 • trans.card
  Mastercard Standard
  от 500 лева
  до 20 000 лева
  50 лева
  18.9%
  без
  такси
 • trans.card
  Mastercard Gold
  от 10 000 лева
  до 20 000 лева
  100 лева
  17.2%
  без
  такси

Реален безлихвен период

Безлихвеният период се ползва винаги когато до 15-то число на месеца погасиш цялото задължение по картата, натрупано към края на предходния месец.

Безлихвеният период по trans.card не е рекламен трик. При повечето кредитни карти ако не погасиш цялото задължение на посочената дата, платените с картата суми започват да се олихвяват от датата на плащането. По този начин клиентът на практика губи обявения безлихвен период. Не е така при trans.card. Дори да не погасиш цялото си задължение до 15-то число на месеца, лихвата започва да се начислява от 16-то число на същия месец, а не от датата на плащането с картата. При този начин на олихвяване безлихвеният период не се губи от клиента. Реалният безлихвен период е голямо предимство на кредитните карти trans.card.

Ползваш кредит неограничен брой пъти

Кредитната карта trans.card се различава съществено от потребителските кредити с еднократно усвояване на цялата сума.

При trans.card имаш разрешен кредитен лимит. В рамките на този лимит ти можеш да ползваш и погасяваш произволни суми неограничен брой пъти – когато пожелаеш. Договорът за кредитната карта също може да се подновява неограничен брой пъти – автоматично, без подаване на нови заявления. По trans.card нямаш погасителен план. След всяко пълно погасяване на дължимата сума имаш нов безлихвен период.

Ако си усвоил кредит с trans.card, единственото ти задължение е да погасяваш минималната месечна погасителна вноска, която включва:

Пример

Да предположим, че през този месец не си в безлихвен период. Не си ползвал допълнителни платени услуги, а само си пазарувал с кредитна карта trans.card Mastercard Standard. Към края на месеца си натрупал дълг (главница) по картата в размер на 1000 лева.

В този случай до 15-то число на следващия месец трябва да погасиш минимум 10 лева от главницата плюс месечната лихва. Лихвата се начислява само върху реално ползваната главница. Така, ако през целия месец главницата ти е била точно 1000 лева, месечната ти лихва ще бъде 15.75 лева, но ако тази главница е усвоявана на части през месеца, месечната лихва може да бъде много по-малка.

Лихвите по trans.card са на нивата на банковите карти и са в пъти по-ниски от лихвите по някои бързи кредити.

Годишен процент на разходите (ГПР) и обща сума, дължима от потребителя (ОСДП)

Изчисленията са направени при следните допускания:

 1. Максималният размер на кредита е 10 000 лева и е усвоен незабавно и изцяло.
 2. Кредитът е със срок 12 месеца и се погасява на 12 равни месечни вноски (МВ).
 3. Годишната такса за използване на платежната карта се плаща заедно с първата погасителна вноска по кредита.

Виж обменните курсове и таксите за превалутиране

Много повече

Допълнителни услуги по кредитни карти cash-back transcard-mobile bonus trans@home money-transfer global-transfer

И още…

Безплатен виртуален номер за плащане в интернет

При плащане в интернет ползвай виртуален номер вместо да въвеждаш реалния номер на твоята карта. Създавай си нов виртуален номер преди всяко плащане в интернет. Създаването на виртуален номер става за секунди и е напълно безплатно.

Платежна сметка с IBAN

Всички притежатели на карти, издадени от ТФС, имат уникален IBAN. IBAN замества стария идентификационен номер на Вашата платежна сметка, за да Ви улесни при нареждане и получаване на преводи от и по сметката.

Пазарувай в цял свят с trans.card Mastercard