Изпращай и получавай пари в евро

Лесно и изгодно!

Изпращай и получавай пари в евро

Автоматично превалутиране на сумите

Клиентите на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) могат да изпращат пари в евро и да получават пари, които са наредени в евро, в рамките на единната зона за плащания в евро (SEPA). Тази зона обхваща всички страни от Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Монако.

За да изпращате и получавате пари, наредени в евро, е необходимо да си генерирате еднократно уникален идентификатор.

Уникалният идентификатор се генерира от Вашия интернет профил, раздел „Преводи в евро (SEPA)“

Как да изпратя пари в евро?

Влезте в раздел „Преводи в евро (SEPA)“ на Вашия интернет профил. Попълнете платежното нареждане, като въведете сумата в евро, името на получателя (на латиница) и IBAN на получателя.

Вашата платежна сметка в ТФС ще се задължи с левовата равностойност на въведената сума, изчислена по курс 1 EUR = 1.9650 BGN.

 

Как да получа пари, наредени в евро?

За да получите превод, нареден в евро, първо, трябва да изпратите на наредителя уникалния идентификатор, който Ви е генериран от интернет профила. За Ваше улеснение в профила е предвидена функция за копиране и изпращане на уникалния идентификатор.

При подаване на платежното нареждане за превод в евро наредителят на превода трябва да попълни Вашия уникален идентификатор в полето „IBAN на получателя“, а в полето „Получател“ да попълни Вашите имена.

Сумата в евро, попълнена от наредителя в платежното нареждане, ще бъде обменена от ТФС автоматично в левове по курс 1 EUR = 1.9450 BGN. С левовата равностойност ще бъде заверена Вашата платежна сметка в ТФС.

Таксите за преводите в левове и в евро са еднакви!