Национални кредитни карти

много по-ниски цени

trans.card

 
  • кредитен лимит до
  • плащане на стоки, услуги и битови сметки
  • безлихвен период при плащане
  • безлихвен период при теглене на пари в брой
  • търговски отстъпки при пазаруване
ЗАЯВИ СЕГА

Защо национални?

  • Цените на националните карти trans.card са значително по-ниски от цените на международните.
  • Безлихвеният период важи не само при плащане с картата, но и при теглене на пари в брой.

Резюме

Параметри trans.card Classic trans.card Gold
Кредитен лимит от 500 до 8 000 лева от 3 000 до 8 000 лева
Годишен лихвен процент след безлихвения период 18.5% 15.7%
Годишна такса за използване на картата 24 лева 36 лева
Плащане на стоки и услуги в търговски обекти без такса без такса
Плащане на стоки и услуги в интернет без такса без такса
Плащане на битови сметки без такса без такса
Безлихвен период по кредитите Безлихвеният период по кредитите важи както при покупки, така и при теглене на пари в брой с картата. Безлихвеният период се ползва винаги, когато до 15-то число на текущия месец се погаси общото задължение по кредитите, натрупано към края на предходния месец.
Начисляване на лихвата Лихвата започва да се начислява считано от края на безлихвения период, а не от датата на операцията с картата. По този начин безлихвеният период е реален и никога не се губи от клиента.
Mинимална погасителна вноска по кредитите До 15-то число на текущия месец клиентът трябва да погаси поне лихвите, таксите и 3% от главницата по кредитите, посочени в последното месечно извлечение.

Намали си разходите

Освободи се от скъпите кредити завинаги!
Пазарувай с отстъпки
до 30%
Намали си лихвите
с 5% или 10%

Заяви международна карта за 7 лева годишно