Международни кредитни карти

в България, чужбина и интернет

trans.card MasterCard

 
  • кредитен лимит
  • плащане в България, чужбина и интернет
  • при плащане в чуждестранна валута –
  • при плащане в евро –
  • плащане на битови сметки
  • безлихвен период при плащане
  • търговски отстъпки при пазаруване
ЗАЯВИ СЕГА

Защо международни?

  • Плащате стоки и услуги в 32 милиона търговски обекта в целия свят.
  • При пътуване в чужбина ползвате безплатна застраховка.

Резюме

Параметри trans.card
MasterCard Standard
trans.card
MasterCard Gold
Кредитен лимит от 500 до 20 000 лева от 10 000 до 20 000 лева
Годишен лихвен процент след безлихвения период 18.5% 15.7%
Годишна такса за използване на картата 50 лева 100 лева
Плащане на стоки и услуги в търговски обекти без такса без такса
Плащане на стоки и услуги в интернет без такса без такса
Плащане на битови сметки без такса без такса
Безлихвен период по кредитите Безлихвеният период по кредита важи при покупки с картата. Безлихвеният период се ползва винаги, когато до 15-то число на текущия месец се погаси общото задължение по кредитите, натрупано към края на предходния месец.
Начисляване на лихвата Лихвата започва да се начислява считано от края на безлихвения период, а не от датата на плащането с картата. По този начин безлихвеният период е реален и никога не се губи от клиента.
Минимална погасителна вноска по кредитите До 15-то число на текущия месец клиентът трябва да погаси поне лихвите, таксите и 3% от главницата по кредитите, посочени в последното месечно извлечение.

Намали си разходите

Освободи се от
скъпите кредити завинаги!
Пазарувай с отстъпки
до 30%
Намали си лихвите
с 5% или 10%

Повиши сигурността срещу 7 лева годишно