Кредит без лихва


и без погасителни вноски
за 6 месеца!

Това е

 • Заявете кредитна карта trans.card или trans.card MasterCard.
 • С пари от кредитния лимит погасете онлайн скъпите си кредити, отпуснати от банка или финансова институция.
 • Погасените кредити ще се отразят като трансфериран баланс по Вашата кредитна карта.
 • В първите 6 месеца от активирането на картата трансферираните баланси не се олихвяват.
 • В този период Вие не сте длъжни да погасявате сумата на трансферираните баланси.
 • След 6-месечния безлихвен период непогасената част от трансферираните баланси започва да се олихвява с изгодни лихвени проценти, които са в пъти по-ниски от лихвите по някои бързи кредити.
 •  
ЗАЯВИ КРЕДИТНА
КАРТА СЕГА

Виж как да погасиш скъпите си кредити онлайн

 1. Заявете онлайн кредитна карта trans.card или trans.card MasterCard.
 2. В случай че заявлението Ви бъде одобрено, вземете Вашата кредитна карта в най-удобната за Вас градска пощенска станция.
 3. След активирането на кредитната карта влезте във Вашия интернет профил и изберете раздел „balance.transfer”.
 4. Попълнете онлайн нареждането за трансфер на баланси. В нареждането посочете сумата и банковата сметка, която ползвате за погасяване на Вашия банков или друг кредит.

ТФС ще преведе наредената от Вас сума по посочената в нареждането банкова сметка. По този начин Вие ще погасите задълженията си към банката или финансовата институция, която Ви е отпуснала кредита, а дължимата сума ще се отрази като баланс по Вашата кредитна карта trans.card или trans.card MasterCard.

ЗАЯВИ КРЕДИТНА КАРТА СЕГА

Освободи се от скъпите кредити завинаги!