Виртуален номер

за безопасно плащане в интернет

виртуален номер

Безплатна защита срещу измами в интернет

Вие можете да защитите от измами Вашата кредитна карта trans.card Mastercard и дебитна карта trans.cash Debit Mastercard по следния начин. При плащане в интернет, вместо да въвеждате реалния номер на Вашата карта, можете да ползвате временен виртуален номер със срок и лимит за плащане, определени от Вас.

Препоръчваме Ви за всеки виртуален номер да определяте лимит, малко по-голям от сумата, която искате да платите в интернет. След всяко успешно плащане Вие можете да изтриете използвания виртуален номер.

При създаването на виртуалния номер не се прехвърлят и не се блокират суми от Вашата карта. При изтриване или изтичане на срока на виртуалния номер не е необходимо да прехвърляте обратно никакви суми към картата.

По всяко време Вие можете бързо и лесно да създавате и изтривате виртуални номера за плащане в интернет, като следвате указанията в интернет профила на Вашата карта, раздел „Виртуален номер”.

Намали риска от измами в интернет