Новини

събития, иновации, промоции

Ползвай безплатна застраховка при пазаруване с Mastercard!

14.06.2024 г.

Независимо дали пазаруваш във физически магазин или онлайн, покупките, платени с твоята кредитна карта Transcard Mastercard, са застраховани безплатно от Mastercard. Застраховката е за стоки на стойност над 50 евро, с лимит 500 евро на календарна година (или еквивалента на тези стойности в друга валута).

Застраховката е валидна 90 дни от датата на покупката и покрива рисковете от недоставяне, повреда, загуба или кражба на закупената стока.

Застраховката не покрива щети по следните категории стоки: хранителни продукти, животни, растения, моторни превозни средства и принадлежности, двигатели и транспортни документи.

Застраховката важи за покупки, направени на физически POS-терминали в целия свят и в онлайн магазини в Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство, Норвегия и Швейцария.

При възникване на застрахователно събитие можеш да предявиш иск на:
       телефон: 
00800 2100647 / +44 1212 340588
       имейл: BG.MCClaims@aig.com

Ако се налага, застрахователят ще поправи или замени стоката или ще възстанови стойността й по твоята карта до 5 работни дни след като получи необходимите документи.

Научи повече тук: www.mastercard.bg/purchase-protection .