Безконтактни
плащания

Бързо и лесно

С всички безконтактни кредитни и дебитни карти Mastercard, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис, можете да плащате безконтактно чрез множество терминални устройства в целия свят, означени със символа за безконтактни плащания. Безконтактното плащане е съвременен, бърз и сигурен начин на плащане. Картата се доближава на 2-3 см до указаното място на терминалното устройство. Плащането се извършва за секунди и се потвърждава със светлинен и звуков сигнал от устройството. Не се изисква подпис от клиента.

При безконтактно плащане в България за сума до 50 лева не се изисква въвеждане на ПИН. При безконтактно плащане над тази сума ще бъдете помолени да въведете Вашия ПИН. Във всяка страна максималната сума за еднократно безконтактно плащане е различна. В определени случаи, особено при извършване на поредица от безконтактни плащания, за допълнителна сигурност ще бъдете помолени или да въведете Вашия ПИН или плащането да се извърши по стандартния контактен начин.

Ако бързаш и сумата е малка – плати безконтактно!