Безконтактни
плащания

Бързо и лесно

С всички безконтактни кредитни и дебитни карти Mastercard, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис, можете да плащате безконтактно чрез множество терминални устройства в целия свят, означени със символа за безконтактни плащания. Безконтактното плащане е съвременен, бърз и сигурен начин на плащане. Картата се доближава на 2-3 см до указаното място на терминалното устройство. Плащането се извършва за секунди и се потвърждава със светлинен и звуков сигнал от устройството.

При безконтактно плащане в България за сума до 100 лева не се изисква въвеждане на ПИН. Във всяка страна максималната сума за еднократно безконтактно плащане без въвеждане на ПИН е различна. При безконтактно плащане над тази минимална сума, ще се наложи да въведете Вашия ПИН.

От съображения за сигурност, ще се изисква въвеждане на ПИН, ако е изпълнено едно от следните условия:

  1. Общата сума на безконтактните плащания, извършени без въвеждане на ПИН, е надвишила 300 лева;
  2. Броят на последователните безконтактни плащания, извършени без въвеждане на ПИН, е надвишил 5.

Ако бързаш и сумата е малка – плати безконтактно!