Рефинансиране

Прехвърляш цялото задължение от една карта по друга

Това е рефинансиране.

За да рефинансирате цялото задължение, натрупано по Вашата кредитна карта, издадена от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС), е необходимо:

В случай че заявлението Ви за нова кредитна карта бъде одобрено, ТФС ще прехвърли автоматично цялото задължение от старата Ви кредитна карта по новата. След рефинансирането старата Ви кредитна карта ще бъде закрита. Всички регистрации за плащане на битови сметки чрез системата trans@home, направени за старата карта, ще се прехвърлят към новата карта.

Избери най-добрата карта за теб