Новини

събития, иновации, промоции

Изпращай и получавай пари в евро

01.11.2022 г.

От 01.11.2022 г. клиентите на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) могат да изпращат и да получават пари, наредени в евро, в рамките на единната зона за плащания в евро (SEPA). Тази зона обхваща всички страни от Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Монако.

За да наредите превод в евро, трябва да влезете в интернет профила си, раздел „Преводи в евро (SEPA)“, и да попълните платежното нареждане, като въведете сумата в евро, името на получателя (на латиница) и IBAN на получателя.

За да получите превод, нареден в евро, първо, трябва да предоставите на наредителя уникалния идентификатор, който се генерира еднократно от Вашия интернет профил. При подаване на платежно нареждане за превод в евро наредителят на превода трябва да попълни този уникален идентификатор в полето „IBAN на получателя“, а в полето „Получател“ да попълни Вашите имена.

Изпратените и получените суми в евро се отразяват по Вашата платежна сметка в ТФС по левова равностойност, като превалутирането се извършва автоматично от ТФС.

Таксите за преводите в левове и в евро в ТФС са еднакви!

Виж повече за преводите в евро