Транскарт Файненшъл Сървисис

Ползвайте кредит без лихви и без вноски за
от Транскарт Файненшъл Сървисис

Уважаем,

Благодарим Ви за Вашата коректност, с която изпълнявате задълженията си по договора за кредитна карта, сключен с Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС). Като лоялен клиент на ТФС, регистриран за Програма bonus, Вие можете да ползвате кредит, по който не се начисляват лихви и не се дължат погасителни вноски в продължение на , считано от датата на усвояване на кредита.

Кредитът се усвоява еднократно чрез първата платежна операция с Вашата кредитна карта № xxxxxxxxxxxxxxxx или допълнителните карти към нея, която отговаря едновременно на следните условия:

  1. Платежната операция е извършена в периода .
  2. Платежната операция е за покупка на стоки или услуги на ПОС терминал, който не е виртуален.
  3. Платежната операция е за сума, не по-малка от .

За да ползвате кредита, не е необходимо да извършвате никакви други действия, освен покупката. Сумата ще се отрази автоматично като безлихвен баланс по Вашата кредитна карта.

По отношение кредита, представен в настоящото писмо, са в сила Правилата на Програма bonus на ТФС. Пълният текст на правилата е публикуван в раздел bonus на интернет страницата:

www.transcard.bg

Настоящото писмо е изпратено от Транскарт Файненшъл Сървисис
Адрес: София 1407, бул. Черни връх 43, e-mail: office@tfs.bg
Денонощни телефони: *77 за всички мобилни оператори, 02/49 69 010