Безплатна застраховка

при пътуване в чужбина

Застрахователни покрития

Всеки притежател на кредитна карта получава безплатна застраховка при пътуване в чужбина от ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД.

Застраховката е предназначена да посрещне голяма част от предизвикателствата, свързани с пътуването в чужбина. Застраховката осигурява денонощно съдействие и широк кръг от застрахователни покрития, като:

Право на ползване

За да имате право да ползвате безплатната застраховка при пътуване в чужбина, е необходимо да сте извършили поне едно плащане извън България с Вашата trans.card Mastercard или да сте платили с картата разход, свързан с пътуването, например: покупка на туристически пакет или част от него, покупка на билет, резервация на хотел, кола и други.

Действието на застраховката започва, когато напуснете територията на България и завършва, когато се завърнете в страната. Застраховката е в сила за неограничен брой пътувания, с продължителност на едно пътуване не повече от 90 дни.

При застрахователно събитие

При възникване на застрахователно събитие в чужбина се обадете на следния денонощен телефон:

+359 2 9267 222

Подари си спокойствие в чужбина!