Новини

събития, иновации, промоции

Плащаме онлайн местни данъци и такси

23.02.2017 г.

Притежателите на всички видове карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС), могат да плащат онлайн местни данъци и такси към общините:

Столична

Варна

Велико Търново

Перник

За клиентите на ТФС плащането на местните данъци и такси е без никакви разноски.

За да плащате онлайн местни данъци и такси – Ваши или на друго физическо или юридическо лице, е необходимо да регистрирате данните на данъчно задълженото лице в системата за онлайн плащания trans@home. За целта влезте във Вашия интернет профил (бутон „Вход към профила“), от раздел „Местни данъци и такси” в менюто на профила изберете общината, към която желаете да извършите плащане. Попълните ЕГН или ЕИК на задълженото лице и натиснете бутона „Регистрирай”. Ще се появи списък с информация за неплатените вноски на избраното задължено лице. Маркирайте вноските, които желаете да платите, и натиснете бутона „Плати избраните“. Потвърдете операцията с Вашия еПИН код.

Подробната процедура за плащане на местни данъци и такси можете да намерите тук.