Новини

събития, иновации, промоции

Идентификация с пръстов отпечатък в transcard mobile

11.08.2017 г.

От началото на м. август 2017 г. е налична нова версия на transcard mobile – мобилното приложение на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС). В тази версия на клиентите е осигурена възможност за биометрична идентификация с пръстов отпечатък при влизане в приложението и при извършване на платежни операции чрез него.

Иновацията на ТФС е в унисон с изискванията на най-новата европейска директива в областта на платежните услуги, която трябва да бъде транспонирана в българското законодателство в началото на 2018 година. Съгласно тези изисквания при онлайн достъп до платежни сметки и при иницииране на електронни платежни операции доставчиците на платежни услуги ще прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента – процедура, включваща използването на два или повече от следните независими елементи:

  1. знание – нещо, което само клиентът знае (например, ПИН код);
  2. притежание – нещо, което само клиентът притежава (например, еднократен код за потвърждаване на онлайн плащане, получен чрез SMS на притежавания от клиента мобилен телефон);
  3. характерна особеност – нещо, което характеризира клиента (например, пръстов отпечатък или друга биометрична характеристика).

Обикновено банките прилагат само първите два елемента. ТФС е сред първите доставчици на платежни услуги в България, които осигуряват технологична възможност за ползване и на третия елемент – клиентът може да се идентифицира с пръстов отпечатък, който е негова уникална биометрична характеристика. Целта на тази иновация е да се повиши максимално сигурността на онлайн плащанията.

Подробна информация за начина на идентификация с пръстов отпечатък в мобилното приложение transcard mobile можете да получите тук.