Transcard

english
Facebook Youtube

Местни данъци и такси - Столична община

Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД Ви осигурява възможност да плащате онлайн следните местни данъци и такси към Столична община – Ваши или на друго лице:

  • данък върху недвижимите имоти
  • данък върху превозните средства
  • данък върху наследствата
  • данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
  • патентен данък
  • туристически данък
  • такса за битови отпадъци
  • такса за притежаване на куче
  • такса за административни услуги
  • глоби, санкции и неустойки по закона за местните данъци и такси.

За клиентите на ТФС плащането на местните данъци и такси е без никакви разноски.

За да плащате онлайн местни данъци и такси, е необходимо да регистрирате данните на данъчно задълженото лице в системата trans@home. Процедурата за регистрация и плащане на местни данъци и такси е описана тук.